Arrowmatcher

تبلیغات:
نرم افزار تصویر:
Arrowmatcher
جزئیات نرم افزار:
نسخه: 3.0.0
ها تاریخ: 12 May 15
توسعه دهنده: Herbert Roider
پروانه: رایگان
محبوبیت: 20

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 1)

تبلیغات:

در برنامه Arrowmatcher یک ابزار ساده برای کمانداران کمان پولادی است. این نرم افزار بالستیک می تواند به سرعت، انرژی جنبشی و خط سیر فلش (یا گلوله) محاسبه و سپس با استفاده از این مقادیر برای کالیبره کردن نقاط سرب از چشم تلسکوپی کمان پولادی را

ویژگی ها:.

در محاسبه سرعت و انرژی جنبشی فلش
خروجی از مسیر به عنوان یک جدول.
خروجی devitation از فلش در محدوده داده شده است.
خروجی flighttime در محدوده داده شده است.
خروجی انرژی جنبشی در محدوده داده شده است.
پشتیبانی از مناظر تلسکوپی با بیش از یک CROSSHAIR.
پشتیبانی از دید عقب و دید جلو.

در چه در این نسخه جدید است:

در سیستم متریک و انگلیسی واحد
می تواند باد متقابل مسئولیت رسیدگی به

در نسخه 2.1.5 چه جدید است:

می تواند باد متقابل مسئولیت رسیدگی به

در نسخه 2.1.3 چه جدید است:

می تواند اداره کند باد متقابل

در نسخه 2.1.1 چه جدید است:

می تواند اداره کند باد متقابل

در چه در نسخه 2.0.0 جدید است:

می تواند باد متقابل مسئولیت رسیدگی به

در مورد نیاز:

در کوارت 4.0.1

نرم افزار های مشابه

نرم افزار های دیگر از توسعه دهنده Herbert Roider

kio_typo3
kio_typo3

14 Apr 15

نظرات به Arrowmatcher

نظر یافت نشد
اضافه کردن نظر
روشن کردن تصاویر!