Intel Play QX3 Microscope

تبلیغات:
نرم افزار تصویر:
Intel Play QX3 Microscope
جزئیات نرم افزار:
نسخه: 1.10.18.0
ها تاریخ: 6 Dec 15
توسعه دهنده: Intel
پروانه: رایگان
محبوبیت: 10356
اندازه: 95922 Kb

Rating: 1.6/5 (Total Votes: 5)

تبلیغات:

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:
... / عصاره / readme.txt و
اینتل بازی QX3 میکروسکوپ: این بسته مدل راننده زیر پشتیبانی می کند

در مورد نیاز:

ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64 bitWindows XP 64- کمی SP 2Windows NT 4 SP 3Windows 2000 SP 2Windows سرور 2003 x64 R2Windows 2000Windows 2003 64 بیتی SP 1Windows ویستا AMD 64 bitWindows XP پردازنده Itanium 64 bitWindows NT 4 SP 4Windows 2000 SP 3Windows NT 4Windows XP 32-bitWindows XP SP 1Windows سرور 2003 x86 را R2Windows MEWindows 2003 ایتانیوم 64 bitWindows NT 4 SP 5Windows 2000 SP 4Windows ویستا 32-bitWindows XP 64-bitWindows NT 4 SP 1Windows سرور 2008 x64Windows NT 3Windows سرور 2008 x86Windows ایکس پی سرور 2008Windows 2003Windows ویستا پردازنده Itanium 64 bitWindows XP پردازنده Itanium 64 بیتی SP 1Windows 2003 32-bitWindows XP پردازنده Itanium 64 بیتی SP 2Windows XP SP 2Windows 95Windows 98Windows VistaWindows NTWindows 2003 ایتانیوم 64 بیتی ایکس پی نرم افزار SP 1Windows

سیستم های پشتیبانی

نرم افزار های مشابه

نرم افزار های دیگر از توسعه دهنده Intel

نظرات به Intel Play QX3 Microscope

نظر یافت نشد
اضافه کردن نظر
روشن کردن تصاویر!