WarpPLS

تبلیغات:
نرم افزار تصویر:
WarpPLS
جزئیات نرم افزار:
نسخه: 6.0 به روز شده
ها تاریخ: 19 Jan 18
توسعه دهنده: ScriptWarp Systems
پروانه: نرم افزار
قیمت: 75.00 $
محبوبیت: 12914
اندازه: 174952 Kb

Rating: 4.3/5 (Total Votes: 4)

تبلیغات:

نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر PLS قدرتمند (SEM). بسیار آسان برای استفاده، با یک راهنمای گام به گام رابط کاربری. پیاده سازی کلاسیک (مبتنی بر کامپوزیت) و همچنین الگوریتم PLS مبتنی بر عامل. روابط غیرخطی را شناسایی می کند و ضرایب مسیر برآورد می شود. همچنین روابط خطی را با استفاده از الگوریتم های PLS مبتنی بر کلاسیک و فاکتورها مدل می کند. مدل های متغیرهای بازتابنده و شکل دهنده، و نیز اثرات تعدیل کننده. محاسبه ارزش های P، شاخص های مناسب مدل و کیفیت و ضریب همبستگی کامل. محاسبه اندازه اثر و ضریب اعتبار پیش بینی کیفی Q. محاسبه اثرات غیر مستقیم برای مسیرهای با 2، 3 بخش؛ و همچنین اثرات کل. محاسبه چندین ضریب ارزیابی علیت.

نسخه 6.0 پشتیبانی از PLS پایدار، تجزیه و تحلیل قدرت، احتمالات شرطی، و غیره را فراهم می کند.

چه جدید در این نسخه است:

اجرای کلاسیک (مبتنی بر کامپوزیت) و همچنین الگوریتم PLS مبتنی بر فاکتور.

چه جدید در نسخه 4.0 ارائه شده است:

محاسبه چندین ضریب ارزیابی علیت.

محدودیت ها:

محاکمه 90 روزه

سیستم های پشتیبانی

نرم افزار های دیگر از توسعه دهنده ScriptWarp Systems

نظرات به WarpPLS

نظر یافت نشد
اضافه کردن نظر
روشن کردن تصاویر!