Qemu Manager 7.0

مدیر QEMU 7، آسان برای استفاده از ابزار مدیریت برای شبیه ساز فوق العاده QEMU. دارای ثروت از امکانات را برای ایجاد، مدیریت و در حال اجرا چندین ماشین مجازی در چه در این نسخه جدید است: در نسخه 7 در حال حاضر اجازه می دهد تا شما را به اجرای ماشین های مجازی در برنامه های خود، دادن به شما دسترسی سریع به تمام ماشین های...
تبلیغات:

نرم افزار توصیه شده برای Windows