تبلیغات:

در استفاده از هنرهای رزمی، سلاح و بیش از بیست قدرت چی به خودتان دفاع در برابر حمله نینجا. دستورالعمل: فلش سمت چپ، فلش سمت راست - حرکت به پایین پیکان - تلنگر جلو، سلاح چنگ زدن به پایین + پشت - بازگشت فضا تلنگر - حمله کردن فلش - تغییر انتخاب کلیدهای Ctrl مهارت - استفاده از SHIFT مهارت - مدیتیشن به بازسازی چی استفاده از...

در بازی این بازی اعتیاد آور از مهارت و غلظت به عنوان یک شاگرد هنرهای رزمی جوان است. دنبال حرکت که استاد کونگ فو خود را به شما به بالا بردن مهارت های مبارزه خود را. آموزش در تنظیمات مختلف و سعی کنید به ضرب و شتم نمره بالا خود را. دستورالعمل: استفاده از کلید های arrow خود (چپ، راست، بالا، پایین، یا combos مهارت های) ...

آیا می توانم یک شمپانزه شما تبدیل به یک کمربند سیاه کاراته استاد؟ آموزش این میمون در راه کاراته، انجام حرکات مختلف و سعی کنید به آمار سنسی نیست! کاراته میمون یک بازی خنده دار و اعتیاد آور که در آن شما فرض را بر نقش یک میمون آموزش دیده توسط سنسی برای تبدیل شدن به یک استاد سیاه کمربند کاراته است. شما توالی حملات کاراته...

در شروع بوکس مثل یک قهرمان، 3 کلیک و آن را یک دو jabs و مشت! پانچ چراغ خود را و تماشای حریف خود را سقوط به طبقه. دریافت KO و بهبود staus خود را به عنوان قهرمان لیگ طرح کنترل: آتش: سمت چپ ماوس. جنبش: موس مورد نیاز: مرورگر با...

تبلیغات:

یک بازی مبارزه که در آن رزمندگان ماشین آلات می باشد. مبارزه ایستاده و یا بر روی زمین. هر جنگجو مبارزه با سیستم های پیشرفته را در اختیار خود کردم تا. هستند بسیاری از انواع مختلف روش های مبارزه در بازی مانند مشت با مشت، آرنج، زانو، لگد، ترفندها، ترکیبات و تکنیک های دفاعی وجود دارد. حالت -Tournament برای تک بازیکن. سه...

یک بازی مشت زدن ساده که در آن زمان کلید است. پانچ از تبه کار از فیلم و برنده قلب قهرمان. دستورالعمل: به پانچ کلیک کنید. فضای کلید برای جلوگیری از. طرح کنترل: آتش:. سمت چپ ماوس مورد نیاز: مرورگر با...

در بوکس باهوش یک بازی مبارزه است که نیاز به استراتژی است. حرکت، حمله خود را انتخاب و دفاع، به دست کشیدن از حریف واقعی خود را. چند نفره، بوکس پلت فرم متقابل، که می تواند در مقابل افراد دیگر، دوستان و یا رباتها شما بازی. اتمام مسابقات نسبی، پیوستن به ضرب و شتم مخالفان خود را کاهش دهید بوکس هوشمندانه هدف: هدف شما این...

بازی رایگان از موجودات مبارزه با هدیه برای برنده شدن! جمع آوری موجودات، تجهیز جادو خود و مبارزه با دیگر بازیکنان به تبدیل شدن به بهترین جنگنده. تاریخ جهان از موجودات-مبارزه مورد نیاز:. مرورگر با...

تبلیغات:

آیا می توانید پانچ از انواع پستانداران گوشتخوار دله توانا؟ یا زمین تا به عنوان تنها شمع دیگری از استخوان در حلقه. سعی کنید به ضرب و شتم این جانور اگر شما می توانید، شما قدرت، سرعت و قدرت به نزدیک به هدف خود را از پیروزی نیاز مورد نیاز:. مرورگر با...

آیا شما یک مدعی برای بوکس جهان عنوان؟ انتخاب مربی، در استقامت کار با کار، تلاش بدن خود را در راه خود را به که قهرمان، مسدود کردن و مشت و سپس وارد حلقه. از ثانیه، دینگ دینگ مورد نیاز:. مرورگر با...

جستجو بر اساس طبقه بندی