تبلیغات:

این ابزار کمک می کند تا جدول خود را از زحل و یا انجام بر اساس تاریخ تولد خود را ایجاد کند. این است که در کابالا مبحی معانی رمزی اعداد principles.The کابالا مبحی معانی رمزی اعداد بر اساس تنها به معنی از نام یک فرد را تفسیر و آن را به معنی «دانش» و «خرد». رویدادها اولویت نخست در این شکل از مبحی معانی رمزی اعداد از شخصیت...

در عربی طالع بینی فرم فوق العاده از طالع بینی است که به شما می گوید در مورد ویژگی های شخصیتی عربی خود را بسته به تاریخ تولد خود را است. این نیز نکات روشنگری در مورد محاسن و demerits از چند نشانه را فراهم می کند. این با کمک این ابزار که شما را وادار به مورد توانایی های خود را می دانیم و تجزیه و تحلیل ویژگی های کسانی که...

حرفه ای طالع بینی تولید حرفه ای یا کار نمایش بر اساس نشانه های خورشید طالع بینی غربی خود را. این نشان می دهد بیشتر در مورد مشخصات کار شما و انواع حرفه ها که با توجه به شخصیت شما. حرفه ای طالع بینی می تواند به شما کمک کند ترجیحات کاری خود را بسته به علامت زودیاک خود را درک کنید. هر یک از ما نمایشگاه برخی از صفات کار...

تبلیغات:

طالع بینی برمه به قدمت تمدن باستانی برمه است و این شکل از طالع بینی همچنان به محبوب باقی می ماند در میانمار. مردم برمه می دانید نشانه های خاص خود را برای ماه، سال، و به ویژه در روز تولد خود. طالع بینی برمه نیز به عنوان طالع بینی میانمار شناخته شده است در هفت روز هفته است. هشت نشانه زودیاک (یکی از فوق العاده است برای...

شرک اعتقاد بر این است یکی از قدیمی ترین ادیان جهان، منشاء آن مبهم تا تاریخ باقی مانده است. برخی از کافران خدا و الهه پرستش. دیگران را پرستش الهه و خدا. این خدایان مهم ترین بخش در زندگی این افراد به عنوان دلیل انسان های اولیه در طبیعت و محیط زیست طبیعی بسیار وابسته به حفظ زندگی ایفا کرده است. کافران کار با طبیعت و یا...

در علامت خورشید نشان می دهد موقعیت خورشید در علامت خاص در زمان تولد است. خورشید نشان دهنده شخصیت و ماهیت خود را. علامت نشان دهنده راه شما با شرایط در زندگی رسیدگی کند. مردم تحت علائم آفتاب مختلف دنیا شیوه های متفاوتی برای نگاه کردن به عشق و عاشقانه. برخی ممکن است بسیار رسا و شجاعانه در حالی که برخی ممکن است خجالتی و...

در پت طالع بینی شاخه جالب طالع بینی که به شما امکان ویژگی حیوان خانگی خود را و شخصیت کلی تعیین فقط از تاریخ تولد خود است. طالع بینی نقش متمایز در زندگی این حیوانات کمی دارد. از آن خواهد شد تا برای شما راحت تر به مطرح کردن حیوان خانگی خود را و درک ترفندها و رفتار که ممکن است شما به عنوان یک نتیجه از نفوذ علائم نجومی...

تبلیغات:

در Midheaven طالع بینی محاسبه علامت midheaven خود را بر اساس مفاهیم طالع بینی غربی است. Midheaven نشان دهنده هدف زندگی از یک فرد، جایگاه خود را در جامعه، و شهرت. همراه با علامت خورشید و ماه نشانه، علامت Midheaven نیز کمک می کند شما خودتان را بهتر درک. این افزایش به یک نوع غیر متعارف ترین طالع بینی داده شده است. این...

مول خواندن یا مطالعه مول شما کمک می کند اهمیت مول خود را درک کنید. مول اگر به درستی تفسیر می تواند به شما مقدار زیادی در مورد شخصیت یک فرد، شخصیت او را بگویید، و حتی می تواند به عنوان دور به عنوان را به یک پیشگویی در مورد آینده خود را در...