تبلیغات:

USB Audio HAL Plugin Driver

USB Audio HAL Plugin Driver 3.3.11 به روز شده

USB صوتی HAL پلاگین راننده USB صوتی گزینه درایور جایگزین برای استفاده با برنامه های کاربردی نرم افزار های صوتی مانند استودیو یک، Cubase و زنده، منطق، دلیل، جسارت، استماع و DJ برنامه های کاربردی مانند تراکتور، Mixmeister و خارش است. در چه چیزی جدید است در این نسخه: پشتیبانی بهبود یافته برای 10.12 سیرا چه در نسخه...

این دانلود شامل آخرین درایور و برنامه های کاربردی برای استفاده با صدا بلستر Tactic3D هدست بازی خشم خود را در مک عامل systems.This دانلود شامل راننده و برنامه های زیر: در - صدا بلستر Tactic3D راننده خشم - پنل کنترل صدا بلستر Tactic3D جدید در صدا بلستر Tactic3D کنترل پنل: - حالت پیشآهنگی - این تکنولوژی انحصاری اجازه...

تبلیغات:

این دانلود شامل آخرین درایور و برنامه های کاربردی برای استفاده با صدا بلستر Tactic3D هدست بازی خشم خود را در مک عامل systems.This دانلود شامل راننده و برنامه های زیر: در - صدا بلستر Tactic3D راننده خشم - پنل کنترل صدا بلستر Tactic3D جدید در صدا بلستر Tactic3D کنترل پنل: - حالت پیشآهنگی - این تکنولوژی انحصاری اجازه...

این دانلود شامل آخرین درایور و برنامه های کاربردی برای استفاده با صدا بلستر Tactic3D هدست بازی سری خود را در مک systems.Changes عامل: - شامل پشتیبانی برای برای سیستم عامل مک X 10.10 این دانلود تنها پشتیبانی از دستگاه های زیر: در - صدا بلستر Tactic3D آلفا - صدا بلستر Tactic3D سیگما - صدا بلستر Tactic3D امگا بی سیم -...

این دانلود شامل آخرین درایور و برنامه های کاربردی برای استفاده با صدا بلستر Tactic3D هدست بازی سری خود را در مک systems.Changes عامل: - شامل پشتیبانی برای برای سیستم عامل مک X 10.10 این دانلود تنها پشتیبانی از دستگاه های زیر: در - صدا بلستر Tactic3D آلفا - صدا بلستر Tactic3D سیگما - صدا بلستر Tactic3D امگا بی سیم -...

این دانلود شامل آخرین درایور و برنامه های کاربردی برای استفاده با صدا بلستر Tactic3D هدست بازی سری خود را در مک systems.Changes عامل: - شامل پشتیبانی برای برای سیستم عامل مک X 10.10 این دانلود تنها پشتیبانی از دستگاه های زیر: در - صدا بلستر Tactic3D آلفا - صدا بلستر Tactic3D سیگما - صدا بلستر Tactic3D امگا بی سیم -...

تبلیغات:

این دانلود شامل آخرین درایور و برنامه های کاربردی برای استفاده با صدا بلستر Tactic3D هدست بازی سری خود را در مک systems.Changes عامل: - شامل پشتیبانی برای برای سیستم عامل مک X 10.10 این دانلود تنها پشتیبانی از دستگاه های زیر: در - صدا بلستر Tactic3D آلفا - صدا بلستر Tactic3D سیگما - صدا بلستر Tactic3D امگا بی سیم -...

این دانلود شامل آخرین درایور و برنامه های کاربردی برای استفاده با SounBlaster D E3 خود را برای مک عامل systems.To نصب این بسته: - دانلود فایل بر روی دیسک سخت محلی خود را.- دوبار کلیک کنید فایل دانلود شده از حالت فشرده به آن.- دوبار کلیک کنید فایل DMG غیر فشرده.- دو بار کلیک کنید & # x3c؛ نصب> آیکون.- برای تکمیل نصب،...

جستجو بر اساس طبقه بندی