تبلیغات:

Adun

Adun 0.8.2

پروژه Adun برنامه شبیه سازی بیومولکولی توسعه که شامل مدیریت داده ها و تجزیه و تحلیل قابلیت است.Adun فراهم می کند الگوریتم های پیشرفته و پروتکل برای شبیه سازی مولکولی که می تواند از یک رابط کاربری بصری بلکه از سطح برنامه انعطاف بیشتری قابل دسترسی است. این است که در چارچوب Adun است که یک کتابخانه قدرتمند برای ایجاد و...

AREM

AREM 1.0.1

در AREM است در MACS بر اساس (تجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل برای داده های تراشه SEQ).تعیین توالی بالا در استفاده از همراه به بارش immuno- کروماتین (تراشه SEQ) به طور گسترده ای در توصیف ژنوم الگوهای اتصال عوامل رونویسی، عنوان کوفاکتور، بهبود کروماتین، و سایر پروتئین های DNA اتصال استفاده می شود. یک گام کلیدی در تجزیه و...

تبلیغات:

در سیستم معیار بیوانفورماتیک تلاش برای ساختن یک چارچوب معقول تست، آزمایش و داده ها، به کاربران نهایی قادر و فروشندگان برای بررسی عملکرد سیستم های خود می باشد.چیزی که ما در حال تلاش برای انجام دهید این است برای ایجاد یک چارچوب برای آزمایش، و مجموعه ای از تست های هسته که همه ممکن است دانلود و استفاده به منظور بررسی...

در لانه-ویلر Aligner (BWA) یک برنامه کارآمد که گیرنده توالی نوکلئوتیدی نسبتا کوتاه در برابر دنباله مرجع طولانی مانند ژنوم انسان است.نرم افزار پیاده سازی دو الگوریتم، BWA-کوتاه و BWA-SW. آثار سابق برای پرس و جو توالی کوتاه تر از 200bp و دومی برای توالی دیگر تا حدود 100kbp.هر دو الگوریتم انجام ترازی gapped. آنها معمولا...

تبلیغات:

CaPSID

CaPSID 1.4.3

در کپسید یک پلت فرم جامع منبع باز است که ادغام یک خط لوله محاسباتی با کارایی بالا برای شناسایی توالی پاتوژن و nbsp؛ و خصوصیات در ژنوم انسان و transcriptomes همراه با یک پایگاه داده نتایج مقیاس پذیر و مبتنی بر وب نرم افزار نرم افزار کاربر پسند برای مدیریت، پرس و جو و تجسم نتایج.شروعشما یک پایگاه داده مانگودیبی نیاز،...

در checkmyclones نرم افزاری است که ابزار فراهم می کند برای بررسی نتایج توالی سانگر و nbsp است؛ (و یا هر شخصی متن و یا فایل های FASTQ) را در برابر مجموعه ای از توالی مرجع، ارائه شده در هر فرمت منطقی (از جمله مختصات) مورد نیاز: ...