تبلیغات:

Google Chrome dev

Google Chrome dev 44.0.2383.0 به روز شده

Google Chrome یک مرورگر است که ترکیبی از طراحی بسیار ناچیز است با تکنولوژی پیشرفته به وب را سریعتر، ایمن تر و آسان تر است. استفاده از یک جعبه برای همه چیز نوع در نوار آدرس و دریافت پیشنهادات برای هر دو جستجو و صفحات وب است. ریز عکسها به سایتهای بالا شما به شما اجازه دسترسی به صفحات مورد علاقه تان فورا با سرعت رعد و...

در WebWatchBot 7 را آسان می کند برای اجرای وب سایت و نظارت بر برنامه های مبتنی بر وب برای شرایط زمان پاسخ، خرابی و خطا. عملکرد نمایش از دیدگاه کاربر نهایی و شناسایی تاثیر اجزای زیرساخت های فردی در زمان پاسخ. WebWatchBot با استفاده از پروتکل عامل-کمتر، که بدان معنی است که هیچ چیز بر روی سرور و یا شبکه جزء تحت نظارت نصب...

جستجو بر اساس طبقه بندی