تبلیغات:

Efax-gtk

Efax-gtk 3.2.13

در فکس-GTK رابط کاربری گرافیکی منبع باز (رابط کاربری گرافیکی) برای خط فرمان نرم افزار فکس فکس است.فکس-GTK قادر به ارسال و دریافت فکس با فکس مودم است. کاربران همچنین قادر به مشاهده، چاپ و مدیریت فکس های دریافتی خواهد بود. چه در این نسخه جدید است: در این نسخه دارای یک راه حل برای یک اشکال در GtkFileChooserDialog در...

HylaFax

HylaFax 5.5.6 به روز شده

در HylaFAX یک منبع در سطح سازمانی و سیستم باز برای ارسال و دریافت فکس و همچنین برای ارسال صفحات آلفا عددی است.HylaFAX طراحی شده است که بسیار قوی و قابل اعتماد. اگر شما انتظار برای ارسال بیش از چند کلیشه عین متن در روز، سپس HylaFAX بسته فکس را برای شما است چه در این نسخه جدید است: اضافه typerules پیشنهاد برای تبدیل...

Fax2Send

Fax2Send 2.1-16

در Fax2Send فکس نرم افزار سرویس گیرنده / سرویس دهنده برای لینوکس است. فکس سرور نرم افزار با رابط X11، API شل، چاپ به فکس، فکس به ایمیل، ارسال ایمیل به فکس. رایگان برای موسسات آموزشی است.این به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، مجارستانی، ایتالیایی و رومانیایی ترجمه شده است.محدودیت...

TkVoice

TkVoice 1.5

در TKVOICE دستگاه پیغام گیر تلفن (TAM) ظاهر برای vgetty LINUX است. TKVOICE Answerinmg ماشین (FAX) ظاهر فاکس برای vgetty است. اگر شما یک مودم صدا ندارد شما می توانید استفاده Mgetty به (حمایت FAX تنها).با استفاده از مودم های صوتی خود را تحت لینوکس، نرم افزار "vgetty" مودم را کنترل تماس های سطح پایین به مودم صدای شما....

تبلیغات:

email2fax

email2fax 1.2

در email2fax یک اسکریپت پارتی که اجازه می دهد تا شما را به ارسال فکس از طریق PBX استریسک شما است. email2fax را قبول ایمیل های با PDF یا یک دلبستگی TIFF، و آنها را فکس از طریق ستاره به تعداد مشخص شده در یک میدان موضوع ایمیل.در اینجا برخی از ویژگی های کلیدی "email2fax" عبارتند...

در Mgetty به + sendfax مجموعه ای از برنامه ها برای ارسال و دریافت فکس در یک محیط یونیکس با استفاده از یک کلاس 2.0 یا 2 (آنها متفاوت هستند) faxmodem است. vgetty فرمت به Mgetty به، توزیع با آن، که پیاده سازی های دریافتی تماس صوتی دست زدن به برای صدای مودم با قابلیت های خاص، با افراد جدید اضافه طور منظم، اگر مشخصات در...