تبلیغات:

Orwell Dev-C++

Orwell Dev-C++ 5.9.2 به روز شده

اورول برنامه نویس-C ++ محیط زیست کامل شامل مجتمع توسعه (IDE) برای C / C ++ زبان برنامه نویسی است. این با استفاده از پورت Mingw از شورای همکاری خلیج فارس (جیسیسی) به عنوان کامپایلر آن است. آن را ایجاد اجرایی های Win32 بومی، یا کنسول یا GUI. اورول برنامه نویس-C ++ همچنین می توانید در ترکیب با از Cygwin استفاده...

Celerity

Celerity 13.2

در چابکی یک برنامه کاربردی برای تجزیه و تحلیل C / C ++ پروژه است. این می تواند میلیون ها نفر از خطوط کد منبع روند. این پشتیبانی از استاندارد C / C ++. برای هر پروژه تجزیه و تحلیل، آن را به تولید یک پایگاه داده-ارجاع متقابل چند وجهی و نشان می دهد فایل های منبع، شامل فایل ها، منبع و شامل فایل ها، شاخص از عناصر واژگانی،...

در چابکی - C / C ++ کد منبع آنالایزر (64 بیتی) نرم افزار برای تجزیه و تحلیل / C ++ پروژه های C است. این می تواند میلیون ها نفر از خطوط کد منبع روند. چابکی - C / C ++ کد منبع آنالایزر (64 بیتی) پشتیبانی از استاندارد C / C ++. برای هر پروژه تجزیه و تحلیل، آن را به تولید یک پایگاه داده-ارجاع متقابل چند وجهی و نشان می دهد...

جستجو بر اساس طبقه بندی