تبلیغات:

Easy2D

Easy2D 1.2

برای برنامه ریزی از مناطق مسکونی، رایگان "easy2D" برنامه ریز آنلاین می تواند به شما کمک کند برای برنامه ریزی خانه رویایی خود را. پس از شروع شما باید چندین طرح طبقه را انتخاب کنید. شما به سادگی می توانید ابعاد اتاق خود را وارد کنید و شروع کنید حق دور. با کمک ناوبری شما می توانید بیش از 1000 علامت دست کشیده 2D به وضوح...

یک راه سریع برای طراحی یک طرح طبقه برای خانه خود. اتاق را انتخاب کرده و وارد کردن آنها به برنامه های خود را. حرکت آنها را در اطراف و دوباره اندازه آنها را تا زمانی طرح خود را دقیقا همان راه شما آن را می خواهم. طرح به طور خودکار فیلم مربع کل طرح خود را بر اساس اتاق شما اضافه خواهد شد به روز رسانی. شما می توانید یک طرح...

در نقشه مورد استفاده برای Euratlas تاریخی اطلس اروپا سطح زمین را پوشش از درجه 15 غرب به 50 شرق، و از درجه 20 شمالی تا 60 شمال. آنها وضعیت سیاسی این منطقه توصیف در روز اول هر سال CE صدمین سالگرد از سال 1 تا 2000. این نقشه بهتر شده اند و دوباره ترسیم در سال 2008 و به عنوان shapefiles داده است که می تواند مورد تجزیه و...

در نقشه مورد استفاده برای Euratlas تاریخی اطلس اروپا سطح زمین را پوشش از درجه 15 غرب به 50 شرق، و از درجه 20 شمالی تا 60 شمال. آنها وضعیت سیاسی این منطقه در روز اول هر سال CE صدمین سالگرد از سال 1-2000 توصیف می کنند. این نقشه بهتر شده اند و دوباره ترسیم در سال 2008 و در دسترس به عنوان shapefiles داده است که می تواند...

تبلیغات:

هدف از طبقه حالت دهنده این است که برای استفاده آسان طراحی سریع برنامه های کف در هر دو 2D و 3D با کمک رابط کاربری بصری. چیزی که نمی توان به راحتی تنها با عکس درک - آن را در موارد که در آن یک نماینده مکانی عمومی از اتاق مورد نیاز است مفید است. همچنین می تواند برای گرفتن یک ایده اولیه اگر rearangement از furnutire و...

123D Make

123D Make 1.0

123D ساخت اجازه می دهد تا شما را مدل های 3D به 2D ساخت برنامه با دستورالعمل مونتاژ متحرک. به راحتی هر STL 3D و یا فایل OBJ را به یک جسم فیزیکی با استفاده از خودکار تولید 2D ساخت برنامه ها و دستورالعمل مونتاژ متحرک تبدیل...

Tinkercad

Tinkercad 1.0

در مدل سازی جامد طراحی مدل های فیزیکی یا برای تولید و یا تجسم نیاز به مدل سازی جامد. تمام عملیات در Tinkercad تضمین برای تولید مواد جامد مناسب. ابر ذخیره سازی طرح 3D ایجاد شده با Tinkercad در ابر برای دسترسی آسان از هر نقطه ذخیره می شود. ما همیشه استفاده از رمزگذاری SSL (همان بانک آنلاین). برش لیزری صادرات SVG در...