تبلیغات:

در ویژگی در - سرعت فوق العاده رابط USB 3.0 (با USB 2.0 سازگار) در - پشتیبانی از کارت های حافظه نسل بعدی از جمله UHS-I SDHC، SDXC UHS-I، میکرو SDHC UHS-I، میکرو SDXC UHS-I، UDMA7 CF و کارت های MSXC در - مناسب LED شاخص نشان می دهد فعالیت انتقال داده در - پشتیبانی از SD و CF ساخته شده در توابع امنیتی درباره سیستم عامل...

جستجو بر اساس طبقه بندی