تبلیغات:

ZeroCMS

ZeroCMS 1.3.2

در ZeroCMS است یک سیستم مدیریت محتوا بسیار ساده با استفاده از PHP و MySQL ساخته شده است. ZeroCMS تحت V3.0 مجوز عمومی GNU. ZeroCMS به طور کامل موتورلا است، هر کسی می تواند برای پروژه کمک می کند. ZeroCMS است کوچک CMS برای برنامه نویس روزمره. ZeroCMS اساسا نساجی (یا مدل های نشانه گذاری) تجزیه کننده + چسب. در چه در این...