تبلیغات:

XScreenSaver

XScreenSaver 5.44 به روز شده

این پورت رسمی MacOS X از XScreenSaver، مجموعه محافظ صفحه نمایش استاندارد در بیشتر سیستم های لینوکس / یونیکس است. بیش از 200 محافظ صفحه نمایش گنجانده شده است     چه جدید در این نسخه است: هک های جدید، filmleader، vfeedback.      هک جدید، glitchpeg (فقط X11 و macOS).      GLPlanet بین نقشه های روز و شب در ترمینال...

Maze

Maze 2.5.1 به روز شده

در ماز پیاده سازی سیستم عامل مک X از صفحه نمایش پیچ و خم ماژول محافظ کلاسیک دیده می شود بر روی سیستم عامل های مختلف است. آن را با سیستم عامل Mac OS X ساخته شده در محافظ صفحه نمایش کار می کند چه در این نسخه جدید است. تصادف ثابت / قطع زمانی که صرفه جویی در PREFS در شرایط خاص چه در نسخه 2.5 جدید است: اضافه کردن...

PongSaver

PongSaver 2.1.1

PongSaver OS X محافظ صفحه نمایش / ساعت نگه می دارد که زمان را با استفاده از نمره یک بازی پنگ است. در سمت چپ برنده یک بار یک ساعت، و در سمت راست یک بار برنده یک دقیقه. استفاده و لذت بردن از چه جدید در این نسخه است: PongSaver در حال حاضر با جدیدترین شرایط ID توسعهدهنده اپل امضا، برای سازگاری با دروازه بان. همچنین...

جستجو بر اساس طبقه بندی