تبلیغات:

این ابزار آنلاین اجازه می دهد تا به کاربران برای ایجاد ویندوز نشانگر به طور مستقیم در مرورگر خود. نشانگر 32x32 XP با لبه های صاف پشتیبانی می شوند. کاربران می توانند در قرعه کشی با استفاده از مداد، خط، مستطیل و بیضی ابزار. همچنین ممکن است برای اضافه کردن سایه و رنگ آمیزی...