تبلیغات:

دینامیک CRM اکسل افزودنی در ابزار قدرتمندی است که اجازه می دهد تا شما را به اتصال با زندگی می کنند مایکروسافت دینامیک CRM (OnPremise و آنلاین) اطلاعات حساب، به طور مستقیم از مایکروسافت اکسل است. استفاده از اکسل به خواندن، نوشتن، و به روز رسانی آگهی، اطلاعات تماس، فرصت ها، حساب، و غیره ایده آل برای توده واردات / صادرات...

شیرپوینت اکسل افزودنی در ابزار قدرتمندی است که اجازه می دهد تا شما را به اتصال با داده های زنده از شیرپوینت و شیرپوینت آنلاین، به طور مستقیم از مایکروسافت اکسل است. استفاده از اکسل به خواندن، نوشتن، و به روز رسانی لیست شیرپوینت، اطلاعات تماس، تقویم، لینک ها، وظایف، و غیره ایده آل برای واردات جرم / صادرات / به روز...

پرشین اکسل افزودنی در ابزار قدرتمندی است که اجازه می دهد تا شما را به اتصال با داده های زنده از پرشین نقطه ای از فروش، به طور مستقیم از مایکروسافت اکسل است. استفاده از اکسل به خواندن، نوشتن، و به روز رسانی پرشین POS موجودی، حساب، معاملات، و غیره ایده آل برای توده واردات / صادرات / به روز رسانی، بر اساس اکسل تجزیه و...

شکر اکسل افزودنی در ابزار قدرتمندی است که اجازه می دهد تا شما را به اتصال با داده های حساب شکر زندگی می کنند، به طور مستقیم از مایکروسافت اکسل است. استفاده از اکسل به خواندن، نوشتن، و به روز رسانی آگهی، اطلاعات تماس، فرصت ها، حساب، و غیره ایده آل برای توده واردات / صادرات / به روز رسانی، پاک کردن داده و د تکرار، مبتنی...

تبلیغات:

لاجورد جدول اکسل افزودنی در ابزار قدرتمندی است که اجازه می دهد تا شما را به اتصال با زندگی می کنند لاجورد جدول ذخیره سازی، به طور مستقیم از مایکروسافت اکسل است. استفاده از اکسل به خواندن، نوشتن، و به روز رسانی داده لاجورد جدول ذخیره سازی. ایده آل برای واردات جرم / صادرات / به روز رسانی، پاک کردن داده و د تکرار، مبتنی...

در Google BigQuery مشاهده اکسل افزودنی در ابزار قدرتمندی است که اجازه می دهد تا شما را به اتصال با داده های Google BigQuery زندگی می کنند، به طور مستقیم از مایکروسافت اکسل است. استفاده از اکسل به خواندن، نوشتن، و به روز رسانی جداول و مجموعه داده. ایده آل برای توده واردات / صادرات / به روز رسانی، پاک کردن داده های &...

به ایمیل اکسل افزودنی در ابزار قدرتمندی است که اجازه می دهد تا شما را به اتصال با ایمیل زندگی می کنند در سرویس دهنده پست الکترونیکی اینترنت، به طور مستقیم از مایکروسافت اکسل است. استفاده از اکسل برای خواندن، نوشتن، و ارسال پیام های ایمیل. ایده آل برای واردات جرم / صادرات / به روز رسانی، پاک کردن داده و د تکرار، مبتنی...

PowerShell را اکسل افزودنی در ابزار قدرتمندی است که اجازه می دهد تا شما را به اتصال با اسکریپتهای PowerShell زندگی می کنند و دستورات از اکسل مایکروسافت است. ایده آل برای واردات جرم / صادرات / به روز رسانی، پاک کردن داده و د تکرار، مبتنی بر اکسل تجزیه و تحلیل داده، و بیشتر! کاربران به سادگی عرضه اعتبار خود را از طریق...

تبلیغات:

در جیمیل اکسل افزودنی در ابزار قدرتمندی است که اجازه می دهد تا شما را به اتصال با حساب جیمیل زندگی می کنند، به طور مستقیم از مایکروسافت اکسل است. استفاده از اکسل برای خواندن، نوشتن، و ارسال پیام های ایمیل. ایده آل برای توده واردات / صادرات / به روز رسانی، پاک کردن داده های & amp؛ د تکرار، اکسل تجزیه و تحلیل داده ها بر...

مایکروسافت پروژه اکسل افزودنی در ابزار قدرتمندی است که اجازه می دهد تا شما را به اتصال با داده های پروژه MS زندگی می کنند، به طور مستقیم از مایکروسافت اکسل است. استفاده از اکسل به خواندن، نوشتن، و به روز رسانی وظایف، مسائل، پروژه ها، تحویل، و غیره ایده آل برای واردات جرم / صادرات / به روز رسانی، پاک کردن داده و د...

جستجو بر اساس طبقه بندی