تبلیغات:

Overlook

Overlook 2.0

در چشم پوشی نرم افزار رایگان تست مدیریت برنامه های مبتنی بر وب است. چشم پوشی کمک می کند تا تیم ایجاد برنامه آزمون آسان و اجرایی، چه داخلی یا خارجی. با iOS و چک لیست آمادگی آندروید، شما می توانید اطمینان حاصل شود که برنامه های خود را برای انتشار آماده هستند. همانطور که با دیگر محصولات ما، چشم پوشی کمک می کند تا تجربه...

بلیط بوشیدو موضوع و اشکال نرم افزار ردیابی است که عملا هیچ منحنی یادگیری است. این است که به طور خاص برای توسعه فردی و تیم های کوچک طراحی شده است. این ترکیب ارتباطات رسانه های اجتماعی با موضوع و مدیریت اشکال گردش سنتی اجازه می دهد تا هر کاربر به استفاده از، مدیریت و پروژه زمان خود را به حداکثر بهره وری. از طریق آسان...

جستجو بر اساس طبقه بندی