تبلیغات:

X-Plane

X-Plane 11.0 به روز شده

X-Plane هواپیمای بدون سرنشین هواپیمایی است. چه جدید در این نسخه است: نسخه 11.0: یک رابط کاربری کاملا بصری دوباره طراحی شده، باعث می شود تا پرواز خود را تنظیم کنید و ویرایش کنید. مدل های بی نظیری که به طور قابل ملاحظه ای سهبعدی قابل استفاده هستند و برای همه شامل هواپیماها است. یک موتور اثر جدید برای روشنایی،...