تبلیغات:

در Virtru امنیت ایمیل و فایل پیوست با پایان به پایان رمزگذاری ساخت آن آسان برای ارسال امن ایمیل از مشتریان و خدمات شما در حال حاضر استفاده از با اضافه کردن ویژگی های جدید به جیمیل، ایمیل یاهو، و outlook.com مانند پیام لغو، غیر فعال کردن حمل و نقل، و انقضا پیام. یکپارچه با پست خدمات پست الکترونیکی عمده و همچنین مشتریان...