تبلیغات:

در این سه ابزار ساخت پاسگاه، سیسکو ASA یا Netscreen policys از logfiles. آنها ارسال dbedit، دسترسی به لیست و یا مجموعه ای آدرس، مجموعه خدمات و دستورات سیاست تنظیم برای ترافیک دیده می شود در سیاهههای مربوط، که می توان برش و جا به جا به فایروال. WOOT مورد نیاز: پرل...

در آفلاین تناوبی امنیت و برنامه های مدیریت زیرساخت. این می تواند بازرسی FW1 (در فرمت odumper) تنظیمات و سیاست Netscreen ScreenOS خواندن و مقایسه آنها را به logexports و syslogs (سیسکو به آمده)، 360-FAAR اجازه می دهد تا شما را به استفاده از هر دو فیلتر CIDR جامع و منحصر به فرد، اجازه شما برای فیلتر کردن rulebases بزرگ...

جستجو بر اساس طبقه بندی