تبلیغات:

Stella

Stella 4.6.1 به روز شده

برای سال های بسیاری، آتاری 2600 عالی به عنوان کنسول بازی محبوب ترین در بازار به شمار می رفتند. سال بعد، خفه آتاری در بازار به عنوان سیستم سرگرمی نینتندو پراکنده دوباره تعریف 8 بیتی بازی، اما جان سخت طرفداران و جمع هنوز هم همچنان به حمایت از آتاری. یکی که فکر می کنم که ضعیف آتاری 2600 باید ساده به تقلید، به دلیل معماری...

Dolphin

Dolphin 4.0

دلفین گیمکیوب و Wii شبیه ساز است. بیشترین بازی های اجرا کاملا و یا با اشکالات جزئی. بازی قابل پخش با کیفیت HD می باشد، تا 1080p. این یکی از ویژگی های قابل توجه گیمکیوب و Wii واقعی کنسول قادر به نمی باشد. به عنوان یک همه پروژه منبع باز می تواند بهبود مرتکب. کد بر روی code.google.com میزبانی. دلفین به طور فعال در حال...