تبلیغات:

در پیام منو فرمت GNOME شل که پیاده سازی منوی پیام در GNOME و nbsp است. پانل، ارائه به کاربران یک محل متمرکز برای همه ایمیل خود و چت برنامه های کاربردی.برای نصب این افزونه شما باید GNOME شل نصب شده و یا دارچین. با این حال، در ذهن داشته باشیم که از آن شده است با دارچین مورد آزمایش قرار نمی مورد نیاز:. GNOMEGNOME...

حذف بلوتوث آیکون فرمت GNOME شل که آیکون بلوتوث از GNOME و nbsp حذف است. پانل. این پشتیبانی از GNOME شل 3.6.1 یا بالاتر.برای نصب این افزونه شما باید GNOME شل نصب شده و یا دارچین. با این حال، در ذهن داشته باشیم که از آن شده است با دارچین مورد آزمایش قرار نمی مورد نیاز:. GNOMEGNOME...

گسترش شل که اجازه می دهد تا کاربران را به حرکت در حالی که ساعت را به سمت چپ دکمه MENU وضعیت؛ ساعت خرت و پرت حرکت GNOME و nbsp است.برای نصب این افزونه شما باید GNOME و nbsp داشته باشد؛ شل نصب شده و یا دارچین. با این حال، در ذهن داشته باشیم که آن را با دارچین مورد آزمایش قرار نمی مورد نیاز:. GNOMEGNOME...

3 محیط رومیزی؛ خرت و پرت پایین پنل فرمت GNOME شل می افزاید که یک پانل پایین به GNOME و nbsp است.برای نصب این افزونه شما باید GNOME شل نصب شده و یا دارچین. با این حال، در ذهن داشته باشیم که آن را با دارچین مورد آزمایش قرار نمی مورد نیاز:. ...

تبلیغات:

خرت و پرت پنل مورد علاقه های شما فرمت GNOME شل می افزاید که پرتاب برای برنامه های مورد علاقه خود را به پانل از محیط رومیزی گنوم 3 است.برای نصب این افزونه شما باید GNOME شل نصب شده و یا دارچین. با این حال، در ذهن داشته باشیم که آن را با دارچین مورد آزمایش قرار نمی مورد نیاز:. GNOMEGNOME...

جایگزین وضعیت منوی فرمت GNOME شل است که جایگزین منوی وضعیت با یک مشابه که نشان می دهد خاموش، هایبرنیت و مطالب عنوان جداگانه تعلیق است.برای نصب این افزونه شما باید GNOME شل نصب شده و یا دارچین. با این حال، در ذهن داشته باشیم که آن را با دارچین مورد آزمایش قرار نمی مورد نیاز:. GNOMEGNOME...

محیط زیست 2 دسکتاپ به GNOME و nbsp؛ نرم افزار منوی فرمت GNOME شل می افزاید که منو از GNOME و nbsp است 3.برای نصب این افزونه شما باید GNOME شل نصب شده و یا دارچین. با این حال، در ذهن داشته باشیم که آن را با دارچین مورد آزمایش قرار نمی مورد نیاز:. GNOMEGNOME...

در SystemMonitor فرمت GNOME شل می افزاید که یک مانیتور سیستم را به GNOME 3 است.برای نصب این افزونه شما باید GNOME شل نصب شده و یا دارچین. با این حال، در ذهن داشته باشیم که آن را با دارچین مورد آزمایش قرار نمی مورد نیاز:. GNOMEGNOME...

تبلیغات:

در windowNavigator فرمت GNOME شل که می افزاید: حمایت به حرکت فضای کاری و پنجره با صفحه کلید خود را، در حالت overlay است.برای نصب این افزونه شما باید GNOME شل نصب شده و یا دارچین. با این حال، در ذهن داشته باشیم که آن را با دارچین مورد آزمایش قرار نمی مورد نیاز:. GNOMEGNOME...

مانیتور وضعیت شاخص فرمت GNOME شل می افزاید که پشتیبانی از چرخش مانیتور، با ارائه یک منو در گنوم و nbsp است. پنل.به خاطر داشته باشید که این فرمت خواهد شد بسته GNOME-تنظیمات-شبح باطل.برای نصب این افزونه شما باید GNOME شل نصب شده و یا دارچین. با این حال، در ذهن داشته باشیم که آن را با دارچین مورد آزمایش قرار نمی مورد...