تبلیغات:

ChocoLatte فقط یک GNOME & nbsp؛ در موضوع شل، آن است که در واقع یک مجموعه کامل برای گنوم & nbsp؛ در 3 محیط دسکتاپ، از جمله: در - تم گنوم شل در - تم GTK در - تم متاسیتی در - تم دارچین در - تم های فرمت در - پایین پانل در - docklet پنل در - دکمه های پنجره در - WindowIconList در - نرم افزار منو روش نصب؟ در برای...

در آموزش زیر خواهد کاربران اوبونتو آموزش نحوه نصب تم گنوم و آیکون در اوبونتو 11.10 (Oneiric پلنگ راه راه امریکایی) سیستم عامل.بسیاری از کاربران اوبونتو درخواست این راهنما، به این دلیل که اوبونتو 11.10 سیستم عامل جدید یک ابزار برای اضافه کردن GTK یا آیکون تم های جدید ارائه نمی دهد. چرا؟ از آنجا که از محیط رومیزی گنوم 3...

در نورد: گنوم پوسته تم برای رابط کاربر GNOME شل از GNOME و nbsp است؛ 3 محیط رومیزی.چگونه به نصب؟ برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlWhat جدید در این نسخه است: به ثابت برای GNOME 3.8.طور کامل دوباره طراحی:...

در شکست شل تم برای گنوم شل، رابط کاربر از GNOME و nbsp است؛ 3 محیط رومیزی.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlRequirements:GNOMEGNOME...

تبلیغات:

شل، رابط کاربر از GNOME و nbsp؛ محیط رومیزی فلزی شل GNOME 3 تم فلزی تیره برای GNOME و nbsp است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlRequirements:GNOMEGNOME...

رابط کاربر شل از GNOME و nbsp؛ محیط رومیزی ویرایش پوسته تم برای GNOME و nbsp است. چگونه به نصب؟ برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlRequirements:GNOME GNOME...

Mint Shell

Mint Shell 0.01

نعنا شل تم برای GNOME و nbsp است. رابط کاربری پوسته از GNOME و nbsp؛ 3، دادن کاربران احساس لینوکس نعنا.نعنا شل با محیط زیست dekstop GNOME 3.2 مورد آزمایش قرار گرفت و در لینوکس نعنا 11 ایجاد شده است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید:...

Memento

Memento 1.0

رابط کاربر شل برای GNOME و nbsp؛؛ 3 محیط رومیزی یادگاری تم برای GNOME و nbsp است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlRequirements:GNOMEGNOME...

تبلیغات:

رابط کاربری پوسته از GNOME و nbsp؛ PurpleShell تم بنفش برای GNOME و nbsp است 3.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlRequirements:GNOMEGNOME...

KiK

KiK 1.0

رابط کاربر شل از GNOME و nbsp؛؛ 3 محیط رومیزی KIK تم برای GNOME و nbsp است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlRequirements:GNOMEGNOME...