تبلیغات:

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / 01.Chipset / readme.txt و... / V8.3.0.1013 (WHQL) /Readme.txt- 25C0 اینتل (R) 5000X چیپ ست حافظه کنترل توپی: این بسته مدل راننده زیر پشتیبانی می کند اینتل (R) 5000Z حافظه چیپ ست کنترل توپی - 25D0 اینتل (R) 5000V حافظه چیپ ست کنترل توپی - 25D4 اینتل...

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / 01.Chipset / readme.txt و... / V8.3.0.1013 (WHQL) /Readme.txt- 25C0 اینتل (R) 5000X چیپ ست حافظه کنترل توپی: این بسته مدل راننده زیر پشتیبانی می کند اینتل (R) 5000Z حافظه چیپ ست کنترل توپی - 25D0 اینتل (R) 5000V حافظه چیپ ست کنترل توپی - 25D4 اینتل...

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / MCP67M_1313_XP_x86 (WHQL) /Readme.txtاین بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: NVIDIA nForce سیستم مدیریت کنترل مدیریت NVIDIA nForce سیستم PCI NVIDIA nForce کنترلر ATA سریال NVIDIA nForce شبکه کنترل NVIDIA شبکه اتوبوس مصاحبه کننده در مورد...

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: دستگاه O2Micro FlashMedia دیسک O2Micro مجتمع MS / MSPRO کنترل دستگاه O2Micro SD دیسک O2Micro مجتمع MMC / SD کنترل O2Micro OZ6832 / 6833 CardBus کنترل O2Micro OZ6836 / 6860 CardBus کنترل O2Micro OZ6812 CardBus کنترل O2Micro OZ6922 CardBus کنترل کنترل O2Micro OZ6933 /...

تبلیغات:

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / 12.AHCI / readme.txt واین بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: اینتل (R) 82801FR SATA AHCI کنترل اینتل (R) 82801FBM SATA AHCI کنترل اینتل (R) 82801GR / GH SATA AHCI کنترل اینتل (R) 82801GBM SATA AHCI کنترل اینتل (R) 631xESB / 632xESB SATA...

1.01.11.exe

1.01.11.exe 1.1.11.0

بر روی لینک های زیر را برای اطلاعات راننده README بسته کلیک کنید:... / 1.01.11 / readme.txt واین بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: کانال DMA اولیه DMA کانال ثانویه بازی ها اتوبوس استاد IDE کنترل بازی ها 5518 اتوبوس استاد IDE کنترل کانال فوق DMA در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP...

108d2kxp.exe

108d2kxp.exe 2001-11-27

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده زیر: SIS اتوبوس استاد IDE کنترل بازی ها تسریع شده کارت بندر BM فوق DMA کانال اصلی ثانویه BM فوق DMA کانال بازی ها اتوبوس استاد کنترل ATA فوق العاده در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows...

1817w98.exe

1817w98.exe 1998-05-22

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده زیر است: استاندارد IDE / ESDI سخت کنترل کننده دیسک OPTI پلاگین-N-بازی سیستم صوتی OPTI پلاگین-N-بازی جوی استیک کنترل OPTI پلاگین-N-بازی MPU-401 OPTI پلاگین-N-دستگاه بازی پورت های ارتباطی در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP...

تبلیغات:

18286.zip

18286.zip 2004-09-25

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: دوربین دیجیتال سامسونگ USB دستگاه ذخیره سازی انبوه در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64 bitWindows XP 64- کمی SP 2Windows NT 4 SP 3Windows...

19636.zip

19636.zip 2004-04-21

این بسته پشتیبانی از مدل های راننده های زیر است: سامسونگ دوربین عکاسی دیجیتال USB دستگاه ذخیره سازی انبوه در مورد نیاز: ویندوز NT 4 SP 6Windows 2003 SP 1Windows XP AMD 64 bitWindows XP 64 بیتی SP 1Windows NT 4 SP 2Windows 2000 SP 1Windows 2003 64-bitWindows 2003 AMD 64 bitWindows XP 64- کمی SP 2Windows NT 4 SP...

جستجو بر اساس طبقه بندی