تبلیغات:

بسیاری از روش های مختلف برای دریافت آیکون برای نرم افزار شما وجود دارد. یکی از آنها این است که طراحی آن آیکون خود را با استفاده از یکی از برنامه های ویرایش آیکون به طور گسترده ای در دسترس است. اما که می تواند یک کار سخت است، اگر مهارت های طراحی خود را در همه کم و یا وجود ندارد هستند. راه دیگر این است که استفاده از یک...

اضافه کردن این سرگرم کننده یکی از یک نوع آیکون را روی کامپیوتر خود را به هر پوشه دسکتاپ نگاه منحصر به فرد. آیکون در فرمت های ICO 32x32 استاندارد هستند. آماده برای استفاده و دستورالعمل گنجانده شده تا به امروز آغاز شده است. این آیکون ها فراتر از فقط سرد - آنها هنر است. کامل در کمک به شما تعداد زیادی از پوشه دسکتاپ با...

امکانات * * * * تنها سبک. همه آیکون ها توسط یک طراح تک انجام می شود، بنابراین رابط کاربری خود را نگاه سازگار. * منظم سازماندهی. همه آیکون ها در پوشه سلسله مراتبی تقسیم شده است. * * * * آیکون های مفید. ما در قرعه کشی چیزی است که ما را دوست ندارد، اما آنچه واقعا مورد نیاز و درخواست جامعه. * * * * PNG در اندازه های مختلف...

در بسیاری از راه های مختلف برای دریافت آیکون برای نرم افزار شما وجود دارد. یکی از آنها این است که طراحی آن آیکون خود را با استفاده از یکی از برنامه های ویرایش آیکون به طور گسترده ای در دسترس است. اما که می تواند یک کار سخت است، اگر مهارت های طراحی خود را در همه کم و یا وجود ندارد هستند. راه دیگر این است که استفاده از...

تبلیغات:

بسیاری از روش های مختلف برای دریافت آیکون برای نرم افزار شما وجود دارد. یکی از آنها این است که طراحی آن آیکون خود را با استفاده از یکی از برنامه های ویرایش آیکون به طور گسترده ای در دسترس است. اما که می تواند یک کار سخت است، اگر مهارت های طراحی خود را در همه کم و یا وجود ندارد هستند. راه دیگر این است که استفاده از یک...

مجموعه های 16x16 دفتر نوار ابزار آیکون مجموعه ای از آیکون های حق امتیاز رایگان است که خاص طراحی شده است تا به حال به نفس زندگی جدید را به نوار ابزار از هر برنامه دفتر است. اگر آن را یک پردازشگر متن، یک ویرایشگر گرافیکی، مدیر اطلاعات و یا بصری ارائه خالق است، آیکون کوچک ما خواهد آن را شیک تر و راحت استفاده کنید. تمام...

مجموعه های 16x16 پیکسل نوار ابزار آیکون مجموعه ای از آیکون های حق امتیاز رایگان است که خاص طراحی شده است تا به حال به نفس زندگی جدید را به نوار ابزار از هر برنامه است. اگر آن را یک پردازشگر متن، یک ویرایشگر گرافیکی، مدیر اطلاعات و یا بصری ارائه خالق است، آیکون کوچک ما خواهد آن را شیک تر و راحت استفاده کنید. تمام آیکون...

بسیاری از روش های مختلف برای دریافت آیکون برای نرم افزار شما وجود دارد. یکی از آنها این است که طراحی آن آیکون خود را با استفاده از یکی از برنامه های ویرایش آیکون به طور گسترده ای در دسترس است. اما که می تواند یک کار سخت است، اگر مهارت های طراحی خود را در همه کم و یا وجود ندارد هستند. راه دیگر این است که استفاده از یک...

تبلیغات:

بسیاری از روش های مختلف برای دریافت آیکون برای نرم افزار شما وجود دارد. یکی از آنها این است که طراحی آن آیکون خود را با استفاده از یکی از برنامه های ویرایش آیکون به طور گسترده ای در دسترس است. اما که می تواند یک کار سخت است، اگر مهارت های طراحی خود را در همه کم و یا وجود ندارد هستند. راه دیگر این است که استفاده از یک...

بسیاری از روش های مختلف برای دریافت آیکون برای نرم افزار شما وجود دارد. یکی از آنها این است که طراحی آن آیکون خود را با استفاده از یکی از برنامه های ویرایش آیکون به طور گسترده ای در دسترس است. اما که می تواند یک کار سخت است، اگر مهارت های طراحی خود را در همه کم و یا وجود ندارد هستند. راه دیگر این است که استفاده از یک...