تبلیغات:

اجازه می دهد iDevice جیل بریک خود را به نسخه پشتیبان تهیه SHSH برای محلی بازگرداندن چه در این نسخه جدید است. TinyUmbrella در حال حاضر نجات خود را (امیدوارم نهایی) آیفون 4 shshs. با 7.1.2 shshs شما باید قادر دستگاه خود را به طور دائم فرار از زندان با امضا سفارشی 7.1.2 سیستم عامل است مورد نیاز:.. هر iDevices...

شما می توانید آیفون پشتیبان گیری مرورگر برای مشاهده و استخراج هر فایل از پشتیبان گیری آیفون به راحتی استفاده کنید. این کمک خواهد کرد که شما را به صادرات پیام با تصاویر ضمیمه به HTML، مخابرات به VCards، تاریخ، بوک مارک ها، تاریخچه به فرمت CSV تماس بگیرید، همچنین یادداشت صادرات، حوادث برای پشتیبان گیری یا مشاهده در...