تبلیغات:

Seil

Seil 12.1 به روز شده

SEIL یک ابزار است برای کلید Caps Lock و برخی از کلید های بین المللی در صفحه کلید کامپیوتر. شما می توانید کلید Caps Lock به کلید دیگر را تغییر دهید. (به عنوان مثال. فرار کلید). شما می توانید برخی از کلید های بین المللی در صفحه کلید کامپیوتر فعال شدن در چه در این نسخه جدید است:    "رزومه در ورود" تنظیم اضافه شده...

در تغییرات: در - معرفی رقیب 50 MSI نسخه دستگاه های سازگار: در - استیل رقیب 300 خرید اینترنتی 4 ماوس - استیل رقیب 300 ماوس - استیل انجمن جنگ 2 بازی موش - استیل Kinzu V3 ماوس - استیل رقیب 100 PC بنگ نسخه ماوس - استیل رقیب ماوس - استیل ندای وظیفه عملیات سیاه II بازی موش - استیل سنسی [RAW] ماوس - استیل دیابلو III ماوس -...

تبلیغات:

در استیل خوشحال به اعلام انتشار نسخه بتای GameSense است. بازی و دنده شما در حال حاضر تبدیل به یکی. با GameSense، دستگاه های برون خود را؛ تغییرات نور در زمان واقعی، کردن از در بازی حوادث. مهمات، بهداشت، می کشد، و تایمر استراحت فقط چند چیز که شما می توانید به دنده خود را در اختیار می باشد. CS: GO - ما برون ام با این...

در ویژگی های جدید: در - ویرایشگر ماکرو ماکرو در حال حاضر متن پشتیبانی می کند. شما می توانید یک بلوک از متن در ویرایشگر ماکرو را نجات دهد، و آن را به بازی یا برنامه مورد علاقه خود را وارد شده است. - SSE3 در حال حاضر توانایی برای زندگی ماکروها ضبط. این اجازه می دهد تا شما اجازه می دهد برای ایجاد ماکروها جدید بر روی...

تبلیغات:

در ویژگی های جدید: در - ویرایشگر ماکرو ماکرو در حال حاضر متن پشتیبانی می کند. شما می توانید یک بلوک از متن در ویرایشگر ماکرو را نجات دهد، و آن را به بازی یا برنامه مورد علاقه خود را وارد شده است. - SSE3 در حال حاضر توانایی برای زندگی ماکروها ضبط. این اجازه می دهد تا شما اجازه می دهد برای ایجاد ماکروها جدید بر روی...

در ویژگی های جدید: در - ویرایشگر ماکرو ماکرو در حال حاضر متن پشتیبانی می کند. شما می توانید یک بلوک از متن در ویرایشگر ماکرو را نجات دهد، و آن را به بازی یا برنامه مورد علاقه خود را وارد شده است. - SSE3 در حال حاضر توانایی برای زندگی ماکروها ضبط. این اجازه می دهد تا شما اجازه می دهد برای ایجاد ماکروها جدید بر روی...

جستجو بر اساس طبقه بندی