تبلیغات:

"مشاهده محصول توضیحات متا" فرمت فقط برای قالب صفحه محصول کار می کند.آن را تصحیح برخی از مسائل شناخته شده با صفحه نمایش محتوای شرح متا.دستورالعمل استفاده از فایل README همراه با پسوند شامل در مورد نیاز:. مگنتو انجمن...

مگنتو محصولات تنظیم رادیو انتخاب کار با در نظر گرفتن تمام گزینه های از محصول ویژگی های لیست را انتخاب کنید و نشان دادن آنها را به عنوان دکمه های رادیویی.این کار برای لیست همه گزینه های سمت راست دور به جای نیاز به کاربر را به کلیک بر روی منوی کشویی برای مشاهده آنها در مورد نیاز:. مگنتو انجمن نسخه به محدودیت ها: ...

مگنتو واردات محصولات در مجموع مجدد اجرای روشهای واردات مگنتو برای محصولات فروشگاه است.اگر داشتن مشکلات با پیش فرض مگنتو ابزار واردات، بررسی گسترش مگنتو واردات محصول و همچنین در مورد نیاز:. مگنتو انجمن...

ماژول می توان در هنگام اجرای بیش از یک فروشگاه با قوانین قیمت گذاری همان، حذف نیاز به اضافه کردن قوانین بارها و بارها استفاده می شود.ماژول می توان از دو پروفیل جدید در دیده "سیستم - & # x3e واردات / صادرات - & # x3e. پروفایل پیشرفته" ویژگی ها: صادرات خرید قیمت سبد خرید. قوانین به CSV / فایل های XLSواردات خرید سبد...

تبلیغات:

ماژول اجازه می دهد تا مدیر برای انتخاب یک معیار که در آن روشهای پرداخت مختلف خواهد شد برای یک محصول ذکر شده است ویژگی ها:. به چیزی یافت نشد به چه جدید در این نسخه است: به فیلتر بر اساس ویژگی در حال حاضر استفاده از برچسب گزینه صفت برای فیلتر کردن. در مورد نیاز: به چیزی یافت...

در Magento را انتخاب رنگ برای محصولات پسوند داریم بسیار مفید برای اضافه کردن گزینه های رنگ به یک فروشگاه است. و nbsp؛هر محصول می تواند چندین نسخه طبقه بندی شده توسط رنگ، که در آن کاربر می تواند پیش نمایش اگر او بخواهد تا داشته ویژگی ها:. فیلتر جستجو رنگگزینه پیش نمایش رنگ در صفحه محصولصفحه تنظیمات خود را در مدیریت...

جستجو بر اساس طبقه بندی