تبلیغات:

از برنامه های درس برای مشق شب، مشارکت والدین، آموزش در خانه، آزمونها یا تمرین مستقل استفاده کنید. یا یک ترکیب که ما از آن فکر نکردیم از برنامه های درس برای ارائه به کلاس استفاده کنید و دانش آموزان به صورت مستقل یا همکار در دستگاه های دسکتاپ خود کار کنند. ورود به سیستم لازم نیست فقط دانلود کنید و بروید شما معلم هستید...

ScalarCalc

ScalarCalc 2.0 به روز شده

ScalarCalc یک واحد ماشین حساب واحد و مبدل واحد است. ریاضی واقعی با واحد. به عنوان مثال، سعی کنید ضرب 5 پوند (av) و 2 [اینچ / ثانیه / ثانیه]. ماشین حساب به طور خودکار نتایج را با واحد های جدید 115.21246198 millinewtons پیدا می کند. این نتیجه می تواند به نیروی پوند تبدیل شود. معادلات ساخته شده در حل مسائل مشترک ساده است...

        OptiVec شامل بیش از 3500 عملکردهای دستی بهینه شده و دستکاری شده برای همه انواع داده های شناور و صحیح از زمینه های زیر است: 1. شکل برداری از عملگرهای ریاضی و توابع ریاضی. 2. عملیات ماتریس، به عنوان مثال: ضرب، inversion، تجزیه LU، تجزیه ارزش منحصر به فرد، ارزش های خاص. 3. روش سریع تبدیل فوریه برای پیچش کارآمد،...

        OptiVec یک کتابخانه با عملکرد بالا از بیش از 3500 توابع دستی بهینه سازی شده و دستکاری شده برای همه انواع داده های شناور و اعداد صحیح از زمینه های زیر است: 1. شکل برداری از عملگرهای ریاضی و توابع ریاضی. 2. عملیات ماتریس، به عنوان مثال: ضرب، inversion، تجزیه LU، تجزیه ارزش منحصر به فرد، ارزش های خاص. 3. روش سریع...

تبلیغات:

        CMATH یک کتابخانه جامع برای حسابهای پیچیده و ریاضیات است. ویژگی های زیر CMATH یک جایگزین ایده آل برای سایر کتابخانه های کلاس مجتمع موجود می باشد: 1. پیاده سازی با کارایی بالا در کد ماشین موجب افزایش سرعت می شود. 2. دقت و ایمنی بسیار افزایش یافته است. 3. هر یک از تطابق نقطه شناور (پیچیده (شناور)، پیچیده...

نرم افزار شبکه Bayesian (Bayesian Doctor) ساده ترین و سریعترین ابزار تجزیه تحلیل بیزی از شرکت SpiceLogic است. این ابزار یادگیری عالی برای شبکه بیس و استنتاج بیزی است. به راحتی کشیدن و حرکت یک نمودار انجام دهید. سپس یک متغیر را ایجاد کنید، احتمال احتمالات شرطی را اضافه کنید، Query Network Bayesian را به راحتی بدون...

        ماشین حساب احتمال ماشین حساب SpiceLogic آسان برای استفاده از ابزار یادگیری برای توزیع های احتمالی مختلف است. با توزیع احتمالی زیر ساخته شده است. 1. توزیع نرمال. 2. توزیع یکنواخت مداوم. 3. توزیع یکنواخت گسسته. 4. توزیع مثلثی. 5. توزیع دوتایی. 6. توزیع هندسی. 7. توزیع بیش از حد هندسی. 8. توزیع پواسون. 9. توزیع...

MathMod

MathMod 7.0 به روز شده

        MathMod نرم افزار ریاضی برای تجسم و انیمیشن سطوح پارامتری و ضمنی است. این اجازه می دهد تا شما را به تولید اشیاء ریاضی است که شما سپس می توانید به فرمت OBJ صادرات و با استفاده از بسیاری از انیمیشن های پیشرفته و راه حل های نرم افزار مدل سازی. MathMod همراه با مجموعه ای از مدل های ریاضی به منظور مطالعه در جزئیات...

تبلیغات:

FreeJSTAT

FreeJSTAT 22.0E

تجزیه و تحلیل آماری زیر موجود است: آزمون Paired-توزیع خلاصه آمار فرکانس F آزمون بارتلت آزمون t جفت نشده آزمون t خوبی برازش آزمون از آزمون Mann-Whitney مورد آزمون U OnewayANOVA TwowayANOVA پیرسون مجذور کای آزمون Kruskal-Wallis مجموع رتبه آزمون دقیق آزمون فریدمن مجموع رتبه رگرسیون تست خط رگرسیون منحنی های متعدد اصلی...

می توانید ماتریس را انجام دهید:                     1.Addition؛                         2.Subtract؛                                3.Multiply؛                                4.Find معکوس ماتریس؛                           5. تعیین کننده ماتریس؛                             6. ردیف پایین فرم Echelon (RREF)...

جستجو بر اساس طبقه بندی