تبلیغات:

معمولی متاسیتی تم رایگان برای متاسیتی پنجره دکوراتور، به شدت توسط Bespin، کروم و اکسیژن الهام گرفته است. روش نصب؟ در برای دستورالعمل های نصب دقیق لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlWhat در این نسخه جدید است: او میلهعنوان مقیاس پذیر،...

Windows 8 modern UI

Windows 8 modern UI 1.2 به روز شده

محیط رومیزی؛ همانطور که از نام آن پیداست، ویندوز 8 رابط کاربری مدرن منبع باز دهید.وارد شدن Metacity پنجره دکوراسیون که تلاش می کند به تقلید از نگاه و سبک رابط کاربری ویندوز 8 بر روی گنوم و nbsp شما است.روش نصب؟برای دستورالعمل های نصب دقیق لطفا آموزش زیر را ببینید:...

Clearbox

Clearbox 1.0

در Clearbox تم سفارشی برای Metacity مدیر پنجره GNOME است.یک برنامه کوچک GTK اجازه می دهد تا شما را به پیکربندی جنبه های موضوع های مختلف، پیش نمایش تم و ذخیره آن در پوشه تم های.گزینه های است که می تواند در موضوع Clearbox پیکربندی نمونه های زیر...

ROMINA

ROMINA 0.2

محیط رومیزی؛ رومینا یک پنجره متاسیتی دکوراسیون تیره به ویژه برای GNOME و nbsp طراحی شده است.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlWhat جدید در این نسخه است: رفع اشکال من در قاب یافت (بود بخشی از...

تبلیغات:

Meluza

Meluza 1.0

در Meluza تم منبع باز برای متاسیتی پنجره دکوراتور است، ارائه یک سبک ساده و خاکستری به تمام ویندوز خود را.چگونه به نصب؟برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید:...

Orbital

Orbital 1.0

در مداری تم متاسیتی با الهام از StyleXP (موتور قالب دهی ویندوز XP) اما با یک موقعیت منو کوچک است.چگونه به نصب؟ برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید: http://www.softoware.net/apps/download-how-to-install-gnome-themes-in-ubuntu-for-linux.htmlRequirements:Metacity...

تبلیغات:

Atlantis

Atlantis 0.1

در آتلانتیس تم متاسیتی، دکوراسیون پنجره برای محیط رومیزی گنوم است.این موضوع به رایگان استفاده کنید، تغییر و توزیع مجدد است.چگونه به نصب؟ برای دستورالعمل های نصب مفصل لطفا آموزش زیر را ببینید:...