تبلیغات:

در این بسته شامل فایل های مورد نیاز برای نصب موتورولا مدیریت دستگاه / اندیشه درایور USB. اگر آن نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مشکلات را حل کند، اضافه کردن توابع جدید، و یا گسترش موجود. حتی اگر دیگر سیستم عاملها ممکن است سازگار به عنوان خوب، ما توصیه نمی اعمال این نسخه بر روی سیستم عامل های دیگر از...

جستجو بر اساس طبقه بندی