تبلیغات:

تغییرات: پشتیبانی رسمی برای جدید مانیتور تولید 1703-P3 اضافه شده است. a. این مانیتور هر دو فضای رنگ DCI-P3 و Rec 709 را پشتیبانی می کند. امکانات اضافه شده: 1. مقادیر RGB برای تنظیم سفارشی رنگ به منوی ظاهر اضافه شده است. 2. پشتیبانی اضافه شده برای RPM جدید کار گردش IPP2: لیست فضای ورودی در حال حاضر شامل REDWideGamut /...

تغییرات: پشتیبانی رسمی برای جدید مانیتور تولید 1703-P3 اضافه شده است. a. این مانیتور هر دو فضای رنگ DCI-P3 و Rec 709 را پشتیبانی می کند. امکانات اضافه شده: 1. مقادیر RGB برای تنظیم سفارشی رنگ به منوی ظاهر اضافه شده است. 2. پشتیبانی اضافه شده برای RPM جدید کار گردش IPP2: لیست فضای ورودی در حال حاضر شامل REDWideGamut /...

تغییرات: پشتیبانی رسمی برای جدید مانیتور تولید 1703-P3 اضافه شده است. a. این مانیتور از هر دو فضای رنگ DCI-P3 و Rec 709 پشتیبانی می کند. امکانات اضافه شده: 1. مقادیر RGB برای تنظیم رنگ سفارشی به منوی ظاهر اضافه شده است. 2. پشتیبانی اضافه شده برای RPM جدید کار گردش IPP2: لیست فضای ورودی در حال حاضر شامل REDWideGamut /...

اگر راننده قبلا در سیستم شما نصب شده باشد، به روز رسانی (overwrite-installing) ممکن است مسائل مختلفی را برطرف کند، عملکردهای جدیدی را اضافه کند یا فقط به نسخه موجود ارتقا یابد. توجه داشته باشید توصیه نمی شود راننده را بر روی سیستم عامل های دیگر نصب کنید. به منظور دستیابی راننده خود به صورت دستی، مراحل زیر را دنبال...

تبلیغات:

در دستورالعمل نصب و راه اندازی و nbsp؛ در دانلود در 1.Click دانلود در حال حاضر، برای دانلود فایل. در 2.When با فایل دانلود پنجره ظاهر می شود، کلیک کنید ذخیره این برنامه را به دیسک و روی OK کلیک کنید. در صرفه جویی در: پنجره ظاهر می شود . در 3.From ذخیره در: زمینه، کلیک کنید فلش رو به پایین کلیک کنید و سپس به در...

در این بسته فایل های نصب و راه اندازی برای ایسر VA221Q مانیتور درایور نسخه 1.0.0.0 فراهم می کند.اگر راننده در حال حاضر بر روی سیستم شما نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مسائل مختلف را تعمیر کنند، اضافه کردن توابع جدید، و یا فقط به نسخه موجود ارتقا دهید. در نظر گرفتن این است که توصیه می شود به نصب...

در این بسته فایل های نصب و راه اندازی برای ایسر VA221Q مانیتور درایور نسخه 1.0.0.0 فراهم می کند.اگر راننده در حال حاضر بر روی سیستم شما نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مسائل مختلف را تعمیر کنند، اضافه کردن توابع جدید، و یا فقط به نسخه موجود ارتقا دهید. در نظر گرفتن این است که توصیه می شود به نصب...

در این بسته فایل های نصب برای فیلیپس 258B6QU مانیتور درایور نسخه 1.0.0.0 فراهم می کند.اگر راننده در حال حاضر بر روی سیستم شما نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مسائل مختلف را تعمیر کنند، اضافه کردن توابع جدید، و یا فقط به نسخه موجود ارتقا دهید. در نظر گرفتن این است که توصیه می شود به نصب درایور در...

تبلیغات:

در این بسته فایل های نصب برای فیلیپس 258B6QU مانیتور درایور نسخه 1.0.0.0 فراهم می کند.اگر راننده در حال حاضر بر روی سیستم شما نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مسائل مختلف را تعمیر کنند، اضافه کردن توابع جدید، و یا فقط به نسخه موجود ارتقا دهید. در نظر گرفتن این است که توصیه می شود به نصب درایور در...

در این بسته فایل های نصب برای LG 27MB65 (دیجیتال، HDMI، آنالوگ، نمایش بندر) مانیتور درایور نسخه 1.0.0.0 فراهم می کند.اگر راننده در حال حاضر بر روی سیستم شما نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مسائل مختلف را تعمیر کنند، اضافه کردن توابع جدید، و یا فقط به نسخه موجود ارتقا دهید. در نظر گرفتن این است که...

جستجو بر اساس طبقه بندی