تبلیغات:

Angry IP Scanner

Angry IP Scanner 3.4 به روز شده

عصبانی IP اسکنر اسکنر IP بسیار سریع و کوچک است. این گزینه های بسیاری، از جمله توانایی برای حل و فصل نام میزبان، برای پورت های باز را بررسی کنید، و اسکن ماشین آلات مرده است. این شامل ویژگی های بسیاری، از جمله تنظیم ستون اسکن، اسکن پورت های متعدد، فرمت های مختلف صادرات و پلاگین چه در این نسخه جدید است: در بازکن می...