تبلیغات:

هرچند سرویس های کوتاه کوتاهی وجود دارد که وجود دارد، فردی که این لینک را دریافت می کند نمی تواند مطمئن باشد که آیا آن امن است یا نه. McAfee Secure URL Shortener یک روش ساده و امن برای انجام این کار را فراهم می کند. McAfee Secure URL Shortener افزودنی فایرفاکس است که URL ها را به راحتی کاهش می دهد و آنها را به عنوان...