تبلیغات:

GitPrime

GitPrime 1.0

مشاهده الگوهای کار مهندسی، شناسایی مناطق خاص را برای بهبود، و ارائه اطلاعات به سهامداران بتن در پیشرفت مهندسی. با داده های از سیستم کنترل نسخه، GitPrime می توانید مهندسان که گیر کرده است یا پایین با فاکتورگیری مجدد گرفتار شناسایی و تعیین مقدار تلاش صرف پایین پرداخت بدهی فنی در محدودیت ها: 14 روز محاکمه...

مشاهده الگوهای کار مهندسی، شناسایی مناطق خاص را برای بهبود، و ارائه اطلاعات به سهامداران بتن در پیشرفت مهندسی. با داده های از سیستم کنترل نسخه، GitPrime می توانید مهندسان که گیر کرده است یا پایین با فاکتورگیری مجدد گرفتار شناسایی و تعیین مقدار تلاش صرف پایین پرداخت بدهی فنی در محدودیت ها: 14 روز محاکمه...

مشاهده الگوهای کار مهندسی، شناسایی مناطق خاص را برای بهبود، و ارائه اطلاعات به سهامداران بتن در پیشرفت مهندسی. با داده های از سیستم کنترل نسخه، GitPrime می توانید مهندسان که گیر کرده است یا پایین با فاکتورگیری مجدد گرفتار شناسایی و تعیین مقدار تلاش صرف پایین پرداخت بدهی فنی در محدودیت ها: 14 روز محاکمه...

مشاهده الگوهای کار مهندسی، شناسایی مناطق خاص را برای بهبود، و ارائه اطلاعات به سهامداران بتن در پیشرفت مهندسی. با داده های از سیستم کنترل نسخه، GitPrime می توانید مهندسان که گیر کرده است یا پایین با فاکتورگیری مجدد گرفتار شناسایی و تعیین مقدار تلاش صرف پایین پرداخت بدهی فنی در محدودیت ها: 14 روز محاکمه...

تبلیغات:

Cost Gem

Cost Gem 2.0

- وب سایت بر اساس برنامه های زمانی - توقف استفاده از که در قالب برنامه زمانی قدیمی. پاک کردن که اکسل برنامه زمانی. از صفحات گسترده حرکت مرده را به ابر! تولید روزانه، هفتگی و یا ماهانه گزارش برنامه زمانی قابل چاپ به صورت رایگان. شارژ کردن خدمات از همان اطلاعات است. در - جابز، مراحل و گزارش - خود را راه اندازی مراحل...

ناب تست یک راه حل کامل مدیریت آزمون رایگان است. اشکالات میزبانی آن برای تیم های توسعه نرم افزار بسیار مولد طراحی شده است، با گزارش مشکلات استاندارد، / مدیریت کاربران خارجی داخلی، قالب گزارش اشکال که مجبور بهترین شیوه و گزارش مشکلات...

CarbonCopy یک مدیر پروژه مشترک در زمینه های است، با استفاده از اساس ارتباط و تعریف شده توسط کاربر سازه ها. ممکن است که به ایجاد هر محیط ارتباطی با استفاده از سازه های خود: پروژه، مدیریت دانش، شرکت در انجمن، ویکی، تاریخی موفقیت، پروژه ردیابی، و هر ساختار اطلاعات نیازهای...

Timestamp

Timestamp 1.0

برچسب زمان، از توالی قرمز در انگلستان، کمک می کند تا کسب و کار پروژه محور مانند مشاوره نرم افزار ها و سازمان های طراحی وب اجرای موثر تر به راحتی گرفتن زمان و هزینه داده ها و تبدیل که به عملی، بینش آسان در به پروژه و سودآوری کسب و کار و سلامت عمومی است. همچنین زمان و هزینه مصوبات که شما و مشتریان شما می توانند شرکت...

تبلیغات:

برنامه اول یک نرم افزار مدیریت پروژه بصری و آسان برای استفاده است که باعث می شود آن را آسان تر به حفظ و پیگیری شما پروژه ها است. برنامه اول همچنین یک سیستم مدیریت اسناد ساخته شده است که اجازه می دهد تا مدیریت پروژه در سطح و سطح تماس مخازن سند با نسخه، پرداخت و قابلیت های بز را فراهم می کند. A، ساخته شده است در سیستم...

با PlanHammer شما به سرعت می توانید نقطه وظایف قبل شما را فراموش کرده و بعدا به ترتیب آنها را در لیست ساخت یافته، و سپس اضافه کردن جزئیات مانند فایل ها، چک لیست ها، وابستگی، و خطرات، و سپس واگذار کردن وظایف به همکاری خود کارگران و برقراری ارتباط با اشاره ها و نظرات. دریافت یک دید کلی سطح بالایی از تلاش لازم برای رسیدن...

جستجو بر اساس طبقه بندی