تبلیغات:

در نمایشگاه درخشان توانایی کاشی مبادله خود را برای بازگرداندن تصویر با بیشترین سرعت ممکن! هدف شما در این بازی این است که حرکت قطعات پازل به موقعیت درست باشد. هنگامی که بازی شروع می شود، قطعات پازل می شود در سمت راست از روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. شما می توانید کلیک کنید و کشیدن یک قطعه به آن حرکت کند، و آن را...

Ayumu's Game

Ayumu's Game 1.0.0

در Ayumu، شامپانزه زندگی در موسسه تحقیقات پستانداران از دانشگاه کیوتو، در آزمایش های متعدد نشان داده فوق العاده حافظه کوتاه مدت خود را که حتی انسان بالغ نمی تواند پیشی بگیرد. در حال حاضر ما تعمیرشده یکی از وظایف معروف تکمیل شده توسط Ayumu برای شما برای تست توانایی حافظه فعال خود را! هدف شما در این بازی است که برای حفظ...

در تند رفتن و جست و خیز با شاهکارهای خارق العاده از تطبیق تسلط! در جفت باز از بال پروانه کلیک کنید به آنها را روشن از هیئت مدیره در این فال ماهجونگ سبک بازی منطبق. این بازی فقط با ماوس ایفا کرده...

Pebbles

Pebbles 1.0.1

هوش، به چالش کشیدن، اعتیاد آور - بازی از سنگریزه باید برای دوستداران بازی هیئت مدیره و علاقه مندان به پازل به طور یکسان است. هدف از این بازی است که برای پیدا کردن مجموعه ای از کدهای مخفی شده توسط سنگریزه رنگ در عرض 10 تلاش می کند تشکیل شده است. هنگامی که بازی شروع می شود از شما خواهد هیئت مدیره رمزگشایی خالی داده می...

تبلیغات:

در احتمال ابتلا به یک نگاه اجمالی از یک رنگین کمان زیبا ممکن است نادر است، اما با دستگاه مناسب شما می توانید پرتوهای رنگ با شکوه را در خود ایجاد کنید. قدردانی ترکیب با شکوه از طبیعت و علم در رنگین کمان مکانیک، که در آن هدف شما این است برای تولید یک رنگین کمان با قرار دادن یا حذف آینه به طوری که نور را می توان به منشور...

Smart Bee

Smart Bee 1.1.2

'تیس دوران کار هوشمند، برای مشاغل کور پر زحمت در حال حاضر از سبک رفته - چرا راه طولانی زمانی که شما می توانید به هدف خود زحمت از طریق کلید های میانبر هوشمندانه رسیدن به؟ بیا و پیوستن به لیگ زنبور کارگر هوشمند به تجسم روح از چیدن تا منابع با کمترین حرکت ممکن است! در این بازی، شما را کندوی عسل متشکل از سلولهای شش...

Word Grid

Word Grid 1.4.1

چگونه بسیاری از کلمات می تواند شما را با حروف داده شده را تشکیل می دهند؟ در این بازی شما خواهد شد 16 کاشی نامه داده می شود، و وظیفه شما این است به شکل کلمات با 3 تا 8 حرف در درون محدودیت زمانی. شما می توانید تعداد صحیح حروف مجاور در جهت عمودی، افقی یا مورب کلیک کنید، برای مثال "مراقبت". فلش پس از آن ظاهر می شود به...

مطمئن باشند این است که برخورد تیتان نیست؛ آن است که ترکیبی خوب از ریاضیات و فیزیک است. در این بازی، هدف شما این است به تعادل اهرم با قرار دادن همه اشیاء داده شده بر روی آن. در آغاز هر سطح، به شما خواهد شد یک اهرم است که برچسب برای نشان دادن فاصله بین موقعیت های مشخص شده و محور اهرم داده شده است. اشیاء و وزن خود را در...

تبلیغات:

Hot Java

Hot Java 1.1.3

اجازه جریان جاوا با اتصال لوله های. وظیفه شما در این بازی است به تنظیم مجدد کاشی به طوری که آنها یک لوله که اجازه می دهد تا قهوه به جریان و رسیدن به نازل را تشکیل می دهند. در آغاز هر سطح، به شما خواهد شد تعدادی از کاشی های تحت پوشش داده شده است. کاشی شروع به آرامی با قهوه پر خواهد شد، بنابراین شما باید به سرعت به شکل...

Bomb Squad

Bomb Squad 1.1.3

در حال عضو یک تیم خنثی سازی بمب نخبگان، شما یک کار از محل تمام 5 بمب پنهان در یک شبکه 8X8 در درون محدودیت زمانی داده می شود. قبل از محل بمب، شما می توانید پروب به شبکه با کلیک بر روی مربع در خارج از شبکه در یک زمان ارسال و مشاهده مسیرهای از پروب. پس از ارسال یک کاوشگر، نتیجه این خواهد شد بر روی مربع نشان داده شده است....