تبلیغات:

Testing Anywhere

Testing Anywhere 9.3.0 به روز شده

تست در هر جایی که تست خودکار قدرتمند، تست وب و تست نرم افزار ابزار به طور خودکار هر نوع تست است. با رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر قابلیت ضبط قدرتمند و یک رابط کاربر هیچ برنامه نویسی مورد نیاز، آن را قادر می سازد تست وب کارآمد و تست نرم افزار خودکار می باشد. این قدرتمند ابزار تست خودکار قطاری از تصاویر، ویندوز از & amp؛...

ترکیبی تست: روش تست برای پیدا کردن نقص است که می تواند به دلیل ترکیبی از ورودی های ارائه بوجود می آیند. نتایج نشان می دهد که بسیاری از نقص است که از ترکیبی تست شود با توجه به ورودی از یک جفت ورودی خاص از ترکیب ارائه شده است. هدف از این روش دو به دو در بهینه سازی تعدادی از ترکیبات ورودی به طوری که هر جفت ورودی در نظر...

در این نرم افزار بادبادک ساکن بر روی کاربران ویندوز دسکتاپ و محیط زیست تست های محلی و اینترنت برای ضبط، پخش و جمع آوری معیارهای عملکرد مفصل را فراهم می کند. بادبادک اجازه می دهد تا برنامه نویسی پیشرفته، عملکرد شبکه مفصل و تجزیه و تحلیل DOM و بیشتر، و همراه با توانایی برای جمع آوری اطلاعات از مکان آزمون در شمال امریکا،...

جستجو بر اساس طبقه بندی