تبلیغات:

الهه اوراکل تولید خدا / الهه خواندن برای هر روز خود را. این کمک خواهد کرد یک زندگی صلح آمیز است. این اوراکل طراحی شده است برای کمک به شما در حل مشکلات عمومی روز به روز. خدایان و الهه همواره بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما. آنها می تواند کمک راهنمای شما در دستیابی به اهداف خود را و شما مسیر موفقیت نشان می دهد. این ابزار...

در Bibliomancy اشاره به استفاده از کتاب در پیش گویی. کتاب مورد استفاده قرار معمولا کتاب ترس مقدس اگر مذاهب مختلف. برخی از افراد به اشتباه اشاره به عنوان "کتاب مقدس پیشگویی" bibliomancy. اما این لزوما نمی شود مورد. آنها می تواند کمک راهنمای شما در دستیابی به اهداف خود را و شما مسیر موفقیت نشان می دهد. این ابزار با هدف...

در آزمون سازگاری بر اساس اعداد همیشه بسیار محبوب بوده است. سازگاری مبحی معانی رمزی اعداد توصیف ارتعاشات بین مردم بر اساس تاریخ تولد خود. بنابراین یک فرد می فهمد که چگونه او / او با نیمه بهتر خود را تکمیل و می تواند عمر طولانی با هم منجر شود. سیستم مبحی معانی رمزی اعداد بیشتر مورد استفاده سیستم فیثاغورث مبحی معانی رمزی...

در هانومان Chalisa ودایی اوراکل است. این شعر هندی توسط شاعر تولسی داس در احترام و ستایش پروردگار هانومان، پسر باد نوشته شده است. این است که معمولا به عنوان یک نماز در روز سه شنبه و شنبه خوانده به بند دور همه شر و رسیدن به شادی و prosperity.Lord هانومان جانباز بزرگ پروردگار رام بود. نوع از خود گذشتگی او به سمت پروردگار...

تبلیغات:

در خط سرویس FORTUNE گوی آنلاین شما کمک می کند ایجاد اسپرد کارت حرفه ای، حتی آماتور می تواند بخت و اقبال توسط کارت با کمک دهها عرشه کارت و گسترش کارت بگویید. شما حتی ممکن است معنای هر کارت و هر موقعیت کارت در یک گسترش می دانم. این برنامه رایگان و آسان...

Scripture

Scripture 1.9

در کتاب مقدس اجازه می دهد تا کاربران به خواندن، تعامل و مطالعه کتاب مقدس با استفاده از بسیاری از ابزارهای منحصر به فرد. Scripture.sf.net - Bibel.sf.net -Crossplatform Biblestudy - مسائل کتاب ویژگی ها     تطابق strongs در.     موازی به عنوان خوانده شده / مطالعه کتاب مقدس بین زبانی.     آیات مورد علاقه و بوک مارک ها،...

مبحی معانی رمزی اعداد مربوط به کتاب مقدس بر اساس این ایده که هر فرد است با تعدادی کتاب مقدس مرتبط است. ویژگی های مشخصه و ویژگی های شخصیتی مختلف یک فرد بسیار شده توسط تعدادی کتاب مقدس او / او مرتبط است با تحت تاثیر قرار. ارتباط بین افراد و تعداد کتاب مقدس است در اصول نام مبحی معانی رمزی اعداد، که بر طبق آن هر الفبای در...

جستجو بر اساس طبقه بندی