تبلیغات:

تبلیغات:

در این بسته شامل فایل های مورد نیاز برای نصب کنترل کننده USB چاپگر برای لینک TP-LINK آرچر C2 V1 روتر. اگر آن نصب شده است، به روز رسانی (بازنویسی نصب) ممکن است مشکلات را حل کند، اضافه کردن توابع جدید، و یا گسترش موجود. حتی اگر دیگر سیستم عاملها ممکن است سازگار به عنوان خوب، ما توصیه نمی اعمال این نسخه بر روی سیستم عامل...

جستجو بر اساس طبقه بندی