تبلیغات:

یادداشت مهم!!! پشتیبان گیری قبل از ارتقاء - RouterOS (v6.40rc36-rc40 و) v6.41rc1 + شامل اجرای پل جدید است که از تخلیه سخت افزاری (hw-offload) پشتیبانی می کند. - این بروزرسانی تمام پیکربندی رابط "master-port" را به پیکربندی پل جدید تبدیل خواهد کرد و گزینه "master-port" را به عنوان مثال حذف خواهد کرد. - پل تمام حمل و...

Linksys EA6700 v1.0 Router Firmware

Linksys EA6700 v1.0 Router Firmware 1.1.41.183873 به روز شده

رفع: - مطابق با استاندارد 2015 CE EN300328 و EN301893- امنیت بیشتر برای محافظت از دسترسی غیر مجاز به فایل های ورودی روتر و nbsp؛درباره روتر رومیزی: قبل از اینکه این سیستم عامل را دانلود کنید، به صفحه اطلاعات سیستم روتر بروید و مطمئن شوید که نسخه نصب شده در حال حاضر جدید نیست یا مطابق با این نسخه نیست.با توجه به طیف...

توجه مهم پشتیبان گیری قبل از ارتقاء - RouterOS (v6.40rc36-rc40 و) v6.41rc1 + شامل اجرای پل جدید است که از تخلیه سخت افزاری (hw-offload) پشتیبانی می کند. - این بروزرسانی تمام پیکربندی رابط "master-port" را به پیکربندی پل جدید تبدیل خواهد کرد و گزینه "master-port" را به عنوان مثال حذف خواهد کرد. - پل تمام حمل و نقل...

تبلیغات:

یادداشت مهم!!! پشتیبان گیری قبل از ارتقاء - RouterOS (v6.40rc36-rc40 و) v6.41rc1 + شامل اجرای پل جدید است که از تخلیه سخت افزاری (hw-offload) پشتیبانی می کند. - این بروزرسانی تمام پیکربندی رابط "master-port" را به پیکربندی پل جدید تبدیل خواهد کرد و گزینه "master-port" را به عنوان مثال حذف خواهد کرد. - پل تمام حمل و...

توجه مهم پشتیبان گیری قبل از ارتقاء - RouterOS (v6.40rc36-rc40 و) v6.41rc1 + شامل اجرای پل جدید است که از تخلیه سخت افزاری (hw-offload) پشتیبانی می کند. - این بروزرسانی تمام پیکربندی رابط "master-port" را به پیکربندی پل جدید تبدیل خواهد کرد و گزینه "master-port" را به عنوان مثال حذف خواهد کرد. - پل تمام حمل و نقل...

تبلیغات:

جستجو بر اساس طبقه بندی