تبلیغات:

dys4ia

dys4ia 1.0

در dys4ia داستان از شش ماه گذشته از زندگی من است: زمانی که من تصمیم به شروع درمان جایگزینی هورمون و شروع به گرفتن استروژن است. من می خواستم به فروشگاه تمام سرخوردگی بسیاری از تجربه و شاید ایجاد یک برای دیگر زنان ترانس "آن را بهتر می شود". هنگامی که شروع به کار بر روی بازی من، هر چند، من نمی دانم که آیا این کار را کرد...

جستجو بر اساس طبقه بندی