تبلیغات:

Doxie

Doxie 2.9.1

Doxie برو ارائه اسکن هوشمند و ساده می توانید آنها را. فقط اتصال به همگام سازی کنید. نرم افزار هوشمند گنجانده شده است. سازماندهی، ایجاد فایلهای PDF قابل جستجو با OCR، و ارسال مستقیم به Evernote و ابر. همگام سازی به تمام دستگاه های خود را. Doxie برو همگام سازی به مک، کامپیوتر، و ابر - و با Wi-Fi موجود، به طور مستقیم به...

در حال حاضر به صورت جداگانه به حدود 340 مدل اسکنر مختلف تنظیم، ای SilverFast به ارمغان می آورد حداکثر کیفیت از هر دستگاه و به وضوح بیش از نتایج حاصل از نرم افزار کارخانه سازنده. ای SilverFast شده برای پردازش تصویر حرفه ای و همچنین برای مبتدیان که لذت بردن از تصاویر آنالوگ و قصد نگه داشتن آنها را به صورت دیجیتال توسعه...

SilverFast Nikon Scanner

SilverFast Nikon Scanner 8.8.0r5 به روز شده

ای SilverFast نیکون اسکنر نرم افزار اسکنر برای اسکنر نیکون است. در ترکیب با انواع ایده های جدید و استفاده از فن آوری نرم افزار در حال حاضر، ای SilverFast تکامل یافته است که ما می توانیم با افتخار حاضر به عنوان بهترین نرم افزار اسکنر. WorkflowPilot، یکی از ویژگی های منحصر به فرد، یک عنصر اصلی از نرم افزار جدید است. به...

SilverFast Epson Scanner

SilverFast Epson Scanner 8.8.0r5 به روز شده

در ترکیب با انواع ایده های جدید و استفاده از فن آوری نرم افزار در حال حاضر، ای SilverFast تکامل یافته است که ما می توانیم با افتخار حاضر به عنوان بهترین نرم افزار اسکنر. WorkflowPilot، یکی از ویژگی های منحصر به فرد، یک عنصر اصلی از نرم افزار جدید است. به عنوان یک نوع دستیار، آن را به کاربر را در جهت درست از طریق تمام...

تبلیغات:

SilverFast Canon Scanner Software

SilverFast Canon Scanner Software 8.8.0r5 به روز شده

در ترکیب با انواع ایده های جدید و استفاده از فن آوری نرم افزار در حال حاضر، ای SilverFast تکامل یافته است که ما می توانیم با افتخار حاضر به عنوان بهترین نرم افزار اسکنر. WorkflowPilot، یکی از ویژگی های منحصر به فرد، یک عنصر اصلی از نرم افزار جدید است. به عنوان یک نوع دستیار، آن را به کاربر را در جهت درست از طریق تمام...

AKVIS Refocus

AKVIS Refocus 8.8.0r5

در ترکیب با انواع ایده های جدید و استفاده از فن آوری نرم افزار در حال حاضر، ای SilverFast تکامل یافته است که ما می توانیم با افتخار حاضر به عنوان بهترین نرم افزار اسکنر. WorkflowPilot، یکی از ویژگی های منحصر به فرد، یک عنصر اصلی از نرم افزار جدید است. به عنوان یک نوع دستیار، آن را به کاربر را در جهت درست از طریق تمام...

در ترکیب با انواع ایده های جدید و استفاده از فن آوری نرم افزار در حال حاضر، ای SilverFast تکامل یافته است که ما می توانیم با افتخار حاضر به عنوان بهترین نرم افزار اسکنر. WorkflowPilot، یکی از ویژگی های منحصر به فرد، یک عنصر اصلی از نرم افزار جدید است. به عنوان یک نوع دستیار، آن را به کاربر را در جهت درست از طریق تمام...

SilverFast Nikon Scanner Software

SilverFast Nikon Scanner Software 8.5.0r5 به روز شده

در ترکیب با انواع ایده های نوآورانه و استفاده از فن آوری نرم افزار در حال حاضر، ای SilverFast تا به تکامل شده است که ما با افتخار می تواند به عنوان بهترین نرم افزار اسکنر حال حاضر است. WorkflowPilot، یکی از ویژگی های منحصر به فرد، یک عنصر اصلی از نرم افزار جدید است. به عنوان یک نوع از دستیار، آن راهنماهای کاربر را در...

تبلیغات:

SilverFast Epson Scanner Software

SilverFast Epson Scanner Software 8.5.0r5 به روز شده

در ترکیب با انواع ایده های نوآورانه و استفاده از فن آوری نرم افزار در حال حاضر، ای SilverFast تا به تکامل شده است که ما با افتخار می تواند به عنوان بهترین نرم افزار اسکنر حال حاضر است. WorkflowPilot، یکی از ویژگی های منحصر به فرد، یک عنصر اصلی از نرم افزار جدید است. به عنوان یک نوع از دستیار، آن راهنماهای کاربر را در...

SilverFast Plustek Scanner Software

SilverFast Plustek Scanner Software 8.5.0r5 به روز شده

در ترکیب با انواع ایده های نوآورانه و استفاده از فن آوری نرم افزار در حال حاضر، ای SilverFast تا به تکامل شده است که ما با افتخار می تواند به عنوان بهترین نرم افزار اسکنر حال حاضر است. WorkflowPilot، یکی از ویژگی های منحصر به فرد، یک عنصر اصلی از نرم افزار جدید است. به عنوان یک نوع از دستیار، آن راهنماهای کاربر را در...

جستجو بر اساس طبقه بندی