تبلیغات:

MacTrack

MacTrack 9.3 به روز شده

نرم افزار اجازه می دهد تا MacTrack نصب ساده و بدون محدودیت، با استفاده از ویژگی های است که بومی دستگاه می باشد. فراهم می کند یک تصویر استاندارد تصویر زمینه ID برای نمایش برجسته بر روی صفحه نمایش دستگاه دسکتاپ برای کمک به بهبود یک واحد از دست رفته. صفحه نمایش قابل تنظیم پیام های هشدار روی صفحه نمایش دستگاه در صورت عضو...