تبلیغات:

وظایف GrabzIt برنامه ریزی اجازه می دهد تا به دلخواه تصاویر خود را با تنظیم کوکی های سفارشی و یا متن را نیز در نظر گرفتن تصویر از یک مکان جغرافیایی مختلف و خیلی بیشتر. علاوه بر این شما می توانید واردات و وظایف صادرات و همچنین ادغام تحویل از تصاویر با Dropbox، FTP، WebDAV و...

در لیسه صفحه نمایش GrabzIt را امکان استخراج اطلاعات از صفحات وب و اسناد PDF و تبدیل آن به یک آسان به استفاده از فرمت، مانند عنوان صفحه گسترده اکسل و یا صفحه HTML، آن است که پس از آن به یک مکان از انتخاب شما منتقل می...