تبلیغات:

BlueJ

BlueJ 4.1.1 به روز شده

BlueJ یک محیط توسعه یاب جاوا است که به طور خاص برای یادگیری و تدریس برنامه های مقدماتی طراحی شده است. ایده آل برای توسعه در مقیاس کوچک است. BlueJ ارائه می دهد رابط کاربری بسیار آسان برای استفاده و بسیار تعاملی است که اجازه می دهد تا ایجاد تعامل و احضار اشیاء. چه جدید در این نسخه است:               ثابت: تعطیل کد...

Greenfoot

Greenfoot 3.1 به روز شده

در یک محیط توسعه یکپارچه که باعث می شود آن را آسان به ارسال بازی ها و شبیه سازی در زبان برنامه نویسی جاوا. آن را با طیف گسترده ای از حالات نسخه ی نمایشی و اسناد و مدارک که می شود تازه واردان بسیار به سرعت آغاز شده است. Greenfoot ممکن است برای یادگیری و یا آموزش برنامه نویسی، و یا فقط برای قرار دادن یک بازی سرد در یک...

BlueJ

BlueJ 3.1.5 به روز شده

در BlueJ به یک محیط توسعه یکپارچه جاوا به طور خاص برای یادگیری برنامه نویسی مقدماتی و آموزش توسعه یافته است. این است ایده آل برای توسعه در مقیاس کوچک است. BlueJ را ارائه می دهد یک رابط کاربری بسیار آسان برای استفاده و و بسیار تعاملی است که اجازه می دهد تا ایجاد تعاملی و نیایش از اشیاء چه جدید در این نسخه است: در...

Greenfoot

Greenfoot 2.2.1

Greenfoot محیط توسعه یکپارچه است که را آسان می کند به نوشتن بازی ها و شبیه سازی در جاوا زبان برنامه نویسی است. آن را با طیف گسترده ای از سناریوهای نسخه ی نمایشی و مستندات می شود که تازه واردان به سرعت آغاز شده است. Greenfoot ممکن است برای یادگیری و یا آموزش برنامه نویسی، یا فقط برای قرار دادن یک بازی سرد را بر روی یک...