تبلیغات:

EarthDesk

EarthDesk 6.6 به روز شده

در EarthDesk جایگزین تصویر دسکتاپ خود را با یک تصویر با وضوح بالا از زمین، با شرایط دقیق فعلی روشنایی (خورشید، ماه، چراغ های شهرستان، و ابرها زمان واقعی). این تصویر در طول روز تغییر کند تا منعکس کننده حرکت خورشید، ماه و ابرها در زمان واقعی است. تن از ویژگی های مانند چراغ شهرستان در شب، قابلیت زوم، و نقشه سیاسی و...

جستجو بر اساس طبقه بندی