تبلیغات:

NuCaptcha Lite

NuCaptcha Lite 1.0.5086

در NuCaptcha آرشیو یک سرویس رایگان، آسان برای استفاده، برای ناشران به استفاده از در وب سایت خود است. راه حل تصویر امنیتی فعلی است: ساخته شده بر روی تکنولوژی قدیمی استاتیک، ترک خورده امنیتی، منفی بر تبدیل کاربر، و باعث سرخوردگی کاربر. NuCaptcha عمومی است یک راه حل بهتر برای جلوگیری از حملات ربات و هرزنامه ها دلیل آن را...

در MailCleaner پیام خود را تجزیه و تحلیل با استفاده از انواع لایه های فیلتر متفاوت است. پیام های "پاک" به ایمیل اصلی سرور شما فرستاده می شود. پیام هایی که با یک ویروس آلوده و یا تشخیص به عنوان اسپم در قرنطینه از آن شما می توانید خود را تحویل خواهد شد از طریق رابط وب یا خلاصه گزارش های دوره ای مجبور قرار می گیرد....