تبلیغات:

Acronis True Image 2015

Acronis True Image 2015 1.0.6680 به روز شده

نام تجاری جدید Acronis واقعی تصویر 2015 برای مک پیشرفته، آسان برای استفاده و تهیه پشتیبان و بازیابی راه حل که ذخیره سازی ابر و ماشین های مجازی نحوهی پشتیبانی است. این محافظت فایل های خود را، عکس، کتابخانه رسانه ها، و یا کل سیستم خود را، و اطلاعات خود را ایمن و قابل دسترس در هر کجا که شما انتخاب می کنید را نگه می دارد....