تبلیغات:

OmniFocus

OmniFocus 3.6.4 به روز شده

مدیریت وظیفه نباید کار تمام وقت شما باشد. ما OmniFocus را ساخته ایم تا بتوانیم وظایف خود را همان گونه که میخواهیم، ​​انجام دهیم، و شما را مجذوب خود کنید تا توجه خود را بر چیزهایی که برای شما بیشتر اهمیت دارد، تمرکز کنید. پایان این رمان. وقت بیشتری را با دوستان و خانواده خود صرف کنید. کسب و کار خود را افزایش دهید به ما...

Taskfabric

Taskfabric 2.1.0

در Taskfabric 2 مدیر وظیفه ساخته شده برای تیم خود است! ما پروژه و Task Manager Taskfabric 2 برای مترجمان آزاد، مدیران پروژه و کاربران حرفه ای ساخته شده است. با ویژگی های قدرتمند برای مدیریت و به اشتراک گذاری لیست های کاری بزرگ، آهنگ هیئت وظیفه و پیشرفت کار. Taskfabric 2 همراهی شما برای هر جلسه و برای مدیریت پروژه های...

AppKiller

AppKiller 0.96b

به سرعت هر فرآیند در حال اجرا را بکشند چه جدید در این نسخه است:. - رابط کاربری گرافیکی بازنویسی: ساده تر، بیشتر پاسخگو. مرتب سازی بر بیشتر بصری. - ارسال سیگنال به فرآیندهای چندگانه: بسیاری از فرآیندهای در حال حاضر می تواند انتخاب شود و یک سیگنال به همه آنها در یک بار ارسال می شود - عملکرد:. AppKiller بیشتر پاسخگو...