تبلیغات:

OmniFocus

OmniFocus 2.9.1 به روز شده

مدیریت کار نباید کار تمام وقت شما باشد. ما OmniFocus را ساخته ایم تا کارهای خود را به طریقی که می خواهید انجام دهید، از ذهن خود بیرون بکشید، و شما را مجذوب خود کنید تا توجه خود را بر چیزهایی که برای شما بیشتر اهمیت دارد، تمرکز کنید. پایان این رمان. وقت بیشتری را با دوستان و خانواده خود صرف کنید. کسب و کار خود را...

Taskfabric

Taskfabric 2.1.0

در Taskfabric 2 مدیر وظیفه ساخته شده برای تیم خود است! ما پروژه و Task Manager Taskfabric 2 برای مترجمان آزاد، مدیران پروژه و کاربران حرفه ای ساخته شده است. با ویژگی های قدرتمند برای مدیریت و به اشتراک گذاری لیست های کاری بزرگ، آهنگ هیئت وظیفه و پیشرفت کار. Taskfabric 2 همراهی شما برای هر جلسه و برای مدیریت پروژه های...

AppKiller

AppKiller 0.96b

به سرعت هر فرآیند در حال اجرا را بکشند چه جدید در این نسخه است:. - رابط کاربری گرافیکی بازنویسی: ساده تر، بیشتر پاسخگو. مرتب سازی بر بیشتر بصری. - ارسال سیگنال به فرآیندهای چندگانه: بسیاری از فرآیندهای در حال حاضر می تواند انتخاب شود و یک سیگنال به همه آنها در یک بار ارسال می شود - عملکرد:. AppKiller بیشتر پاسخگو...